MILIEUBELEID

Het is de missie van Mary Kay het leven van vrouwen te verrijken. Als globale onderneming realiseren wij ons dat onze invloed ver reikt. Door duurzame werkwijzen te bevorderen en te implementeren hebben wij een positieve invloed op de levenskwaliteit van onze medewerkers, het zelfstandige verkoopteam van Mary Kay, consumenten en toekomstige generaties. Wij staan voor een positieve nalatenschap van duurzaamheid door middel van het voorkomen van vervuiling, het spaarzame gebruik van grondstoffen, het opvolgen van regels en voortdurende verbetering.

Om deze doelstellingen te bereiken doen wij het volgende:

  • Wij zullen onze medewerkers en het zelfstandige Mary Kay verkoopteam op de hoogte stellen van de voordelen en het effect van duurzaamheid op milieugebied en de mogelijkheden die ieder van hen heeft om aan excellentie op dit gebied bij te dragen.
  • Wij zullen ernaar streven de beste principes en praktijken ter voorkoming van vervuiling, voor het stoppen van vervuiling bij de bron waar en wanneer mogelijk, alsmede voor hergebruik en spaarzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen toe te passen.
  • Wij zullen ons aan alle van toepassing zijnde milieuvereisten en andere wettelijke vereisten houden die betrekking hebben op onze werkwijzen, onze producten en services.
  • Wij zullen de doelstellingen van onze prestaties op milieugebied jaarlijks evalueren en deze prestaties continu verbeteren.
  • Wij zullen informatie over onze initiatieven met betrekking tot duurzaamheid op milieugebied met onze medewerkers, het zelfstandige Mary Kay verkoopteam, onze community en consumenten delen.