Mary Kay doet het goed

Roze gaat niet zonder GROEN.

Een smalle horizontale balk in roze, die passages van elkaar scheidt

„Duurzaamheid“ is een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Maar wat betekent het echt? „Duurzaamheid“ betekent dat wij aan onze huidige behoeften voldoen zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties in gevaar te brengen dat zij aan hun behoeften kunnen voldoen.

In het jaar 2021 kondigde Mary Kay haar globale duurzaamheidsstrategie aan: vandaag levens verrijken voor een duurzaam morgen. De holistische opzet van het project is essentieel om de aspecten economie, milieu en sociale dingen ingrijpend te veranderen. Daarbij is het niet de bedoeling van Mary Kay punctueel te handelen. Het gaat er juist om de eerste steen voor tien jaar duurzaam handelen te leggen.


Waarom wij ons inzetten

Sinds de dag waarop Mary Kay Ash in 1963 de poorten van haar onderneming opende, weerspiegelt die haar waarden en de Gouden Regel.  Mary Kay Ash was een vrouw met een zeer goed zakelijk instinct – en zij kon met haar hart leidinggeven. De spirit van het geven was bepalend voor al haar beslissingen. Onze inzet van nu voor duurzame groei en transparantie is niet alleen een voorbeeld voor ondernemersverantwoording maar ook een nalatenschap die al meer dan 60 jaar continu wordt voortgezet.

Door onze Pink Changing Livesinitiatieven hebben wij al enkele miljoenen dollar aan organisaties op de hele wereld gedoneerd die zich inzetten voor kankeronderzoek, bescherming tegen huiselijk geweld, het steunen van vrouwen en meisjes en nog meer sociale programma’s en gemeenschappen.

Om recht te doen aan die verplichting verschijnt er elk jaar precies op de verjaardag van Mary Kay Ash een gelimiteerd product waarvan de opbrengst via Pink Changing Lives℠ wordt gebruikt om sociale projecten te steunen.

En wij hebben de verplichting op ons genomen nog meer te doen.

Mary Kay logo voor business excellence

Business Excellence

De waarden van Mary Kay Ash leven in onze onderneming voort. De behoeften van onze maatschappij zijn steeds veelomvattender geworden – en onze verantwoording om meer te doen is meegegroeid. Duurzaam groeien betekent dat je ethische beslissingen neemt, je businesspraktijken transparant maakt en verantwoording voor je gedrag neemt.

 • Mensen
 • Transparantie & tolerantie
 • Diversiteit, rechtvaardigheid & inclusie
Mary Kay logo voor productverantwoording

Productverantwoording

Als producent van consumptiegoederen verplicht Mary Kay zich negatieve effecten van haar producten op het milieu te verminderen. Daarbij hoort ook het post-consumer-management van de producten en verpakkingen alsmede een duidelijk verminderd gebruik van kunststoffen.

 • Plastic & verpakkingen
 • Recycling & circulaire economie
 • Duurzame inkoop
Mary Kay logo voor verantwoorde productie

Verantwoorde productie

Een  sociaal verantwoorde productie is de juiste beslissing en ook economisch zinvol. Mary Kay heeft zich verplicht haar CO2 voetafdruk te reduceren, duurzame oplossingen voor bedrijfsafval te vinden, verantwoordelijk met water om te gaan en op ethische wijze grondstoffen te gebruiken waar wij allemaal op aangewezen zijn om gezond te kunen leven.

 • Kooldioxide
 • Water
 • Bedrijfsafval
Mary Kay logo voor Women empowerment

Women empowerment

Mary Kay Ash was steeds haar tijd vooruit. Haar inzet om vrouwen sterker te maken heeft zijn stempel op elke beslissing in haar onderneming gedrukt. En dat is niet veranderd. Onze globale duurzaamheidsstrategie verankert ook onze inzet om hindernissen voor de economische vrijheid van vrouwen uit de weg te ruimen en hun stemmen meer gewicht te geven.

 • Gelijke rechten
 • Economische onafhankelijkheid
 • Bijscholing
Mary Kay logo voor sociale verantwoording

Sociale verantwoording

Onze oprichtster noemde het de spirit van het geven – de wens om vanuit jezelf te geven en met hart te handelen om het leven van een mens en daarmee de wereld te verbeteren. Wij geven de belofte te handelen waar wij iets kunnen bewerkstelligen.

 • Kankeronderzoek
 • Globale sociale gevolgen & steun van de lokale gemeenschap
 • Geweld tegen vrouwen & huiselijk geweld

De missie van Mary Kay is nog steeds dezelfde: het leven van vrouwen en hun gezinnen verrijken. Wanneer nieuwe uitdagingen de kop opsteken, ontwikkelen wij ons verder om daar het hoofd aan te bieden. Een mens kan iets veranderen. Samen kunnen wij de wereld veranderen.