Privacybeleid van Mary Kay® 

Bij Mary Kay weten we hoe belangrijk de bescherming van de privacy is. We begrijpen ook het belang van de Gouden Regel, die een van onze vier basisprincipes vormt. In de volgende vier privacyverklaringen wordt uitgelegd hoe de gegevens van de gebruikers van onze website worden verzameld, beschermd en opgeslagen. Ze geven ook uitleg over welke keuzemogelijkheden elke gebruiker met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens heeft. 
 
Onder deze vier samenvattingen vindt u de privacyverklaringen ook nog met de volledige tekst:

Globaal privacybeleid van Mary Kay® Inc. 

Dit privacybeleid beschrijft de bedrijfsfilosofie over de normen voor de omgang met persoonlijke gegevens in alle vestigingen van Mary Kay over de hele wereld.  

Privacybeleid van Mary Kay® Cosmetics GmbH 

Dit privacybeleid geldt voor Mary Kay Cosmetics GmbH en geeft een beschrijving van hoe we de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen, beschermen en verwerken.

Privacybeleid voor gebruikers van de My Mary Kay® website

In dit beleid wordt uitgelegd dat de informatie verstrekt op een My Mary Kay® website toebehoort aan de Independent Beauty Consultant en dat Mary Kay® deze informatie verwerkt als service aan de Consultant.

Privacybeleid van Mary Kay Cosmetics GmbH voor de gegevens van zelfstandige schoonheidsconsulentes

Dit privacybeleid beschrijft hoe Mary Kay de gegevens van zelfstandige schoonheidsconsulentes behandelt, waaronder het doorgeven van de gegevens aan andere zelfstandige schoonheidsconsulentes. Dit privacybeleid bevat ook de verplichtingen van zelfstandige schoonheidsconsulentes op het gebied van gegevensbescherming tegenover hun klanten.
 
Scrol op deze pagina naar beneden om de volledige privacyverklaringen te lezen.

Globaal privacybeleid van Mary Kay Inc.

Bij Mary Kay weten we hoe belangrijk de bescherming van de privacy is. Ons belangrijkste doel is om de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, te beschermen, te verzamelen en te gebruiken in de geest van een van onze belangrijkste basisprincipes: de Gouden Regel. Uw beslissing over het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, en de gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt en opgeslagen op de manier waarop u daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarom ruilen, verkopen of verhuren we geen persoonlijke gegevens die aan ons toevertrouwd worden. Dit wereldwijde privacybeleid beschrijft hoe we eraan werken om dit vertrouwen te behouden.  
 
We streven ernaar om bij de implementatie van het privacybeleid wereldwijd uniform te handelen. Ons privacybeleid is zo opgesteld, dat het in overeenstemming is met de wetten in alle landen waar we actief zijn. Ze gelden voor:

1. Alle personen die persoonlijke gegevens verstrekken, zoals zelfstandige schoonheidsconsulentes, consumenten, klanten, proefpersonen, zakenpartners, aandeelhouders, sollicitanten, medewerkers, gepensioneerden en anderen;    
2. Alle landen waar we actief zijn, ook als daar geen relevante lokale regelgeving bestaat;   
3. Alle contactmethoden zoals internet, post, telefoon en mobiele telefoon, evenals voor nieuwe technologieën en methoden die getest kunnen worden.
Voor de bescherming van de privacy is bij Mary Kay een internationaal privacybeleidsteam verantwoordelijk, dat alle geografische gebieden waar we actief zijn en zakelijke processen waarbij persoonlijke gegevens verzameld worden – zoals van zelfstandige schoonheidsconsulentes, bij klantenpromoties en programma’s voor medewerkers – vertegenwoordigt. Mary Kay ondersteunt en gebruikt de beste in de branche gebruikelijke praktijken om gegevensbescherming te garanderen.
 
Onze methoden voor de bescherming van de privacy stemmen overeen met 
• de geldende hoge privacyvereisten volgens nationaal en Europees recht.
• eerlijke informatiepraktijken die werden opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  
• het Privacy Framework van het Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) -forum.
• Geldende nationale en eventueel subnationale wetten voor de bescherming van de privacy.
• In enkele landen schrijft de wet voor dat een privacyverklaring landspecifieke informatie moet bevatten. De informatie voor deze landen vindt u hier.

Wij zijn van mening dat de bescherming van de privacy meer inhoudt dan ons alleen aan de wetten voor de bescherming van persoonsgegevens te houden. Het gaat er ook om het juiste te doen voor de miljoenen mensen wier leven we dagelijks beroeren door hun persoonlijke gegevens te gebruiken. Ons privacybeleid is zo opgesteld, dat het in overeenstemming is met zowel internationaal aanvaarde principes voor de bescherming van persoonsgegevens, de geldende hoge privcacyvereisten volgens nationaal en Europees recht alsmede eerlijke informatiepraktijken.

Waarom we gegevens verzamelen:

Mary Kay verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens om een speciale zakelijke mogelijkheid en fantastische producten en diensten van superieure kwaliteit aan te bieden aan zelfstandige schoonheidsconsulentes en haar klanten, consumenten van onze producten, medewerkers en anderen die met Mary Kay in contact komen. Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens beperken we ons tot hetgeen we moeten weten om ons doel te bereiken, namelijk het bieden van hoogwaardige kwaliteit, waarde en mogelijkheden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld e-mailadressen om zelfstandige schoonheidsconsulentes, consumenten, medewerkers en sollicitanten informatie te sturen die ze aangevraagd hebben. Feedback van zelfstandige schoonheidsconsulentes, consumenten en medewerkers op onze producten en diensten wordt gebruikt om ze te verbeteren.

Kennisgeving:

Wij informeren de personen over welke gegevens we verzamelen, hoe ze gebruikt worden en of ze voor een bepaalde periode aan anderen doorgegeven worden om de aangevraagde producten of diensten aan te kunnen bieden. Ook geven we informatie over hoe er bij vragen contact opgenomen kan worden met het privacybeleidsteam van Mary Kay. Wij stellen op onze website een link naar ons privacybeleid ter beschikking en geven daarnaast doelgerichte privacybeleidsverklaringen aan gebruikers die meer informatie over verschillende gedeelten van onze websites nodig kunnen hebben.

Keuzevrijheid:

Wij laten de personen die ons gegevens verstrekken de keuze of ze meer berichten van ons willen ontvangen. Onze e-mails en nieuwsbrieven worden uitsluitend verzonden aan degenen die hebben gevraagd om deze van ons of van een zelfstandig schoonheidsconsulente te ontvangen. Door onze informatie komt u te weten hoe u dit stopzet of de “Opt-out”-optie gebruikt om in de toekomst geen berichten meer te ontvangen. Wij kunnen de mensen vragen of ze aan een marktonderzoek willen meedoen en dan contact met hen opnemen als ze daarmee instemmen.

Gebruik van technologieën:

Mary Kay gebruikt technologieën om zijn zelfstandige schoonheidsconsulentes, consumenten, medewerkers, enz. een betere service te kunnen bieden. Als we technologieën gebruiken die met gegevensbescherming te maken hebben, informeren we de mensen daarover. Wij gebruiken geen internet-cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan, behalve als we daarvoor uw toestemming krijgen of we u daarover geïnformeerd hebben, afhankelijk van het land waarin u woont.

Inzage:

Mary Kay zorgt ervoor dat de gebruikte persoonlijke gegevens correct zijn. We bieden personen gepaste inzage in de persoonlijke gegevens die ze verstrekt hebben, om deze te controleren en te corrigeren of om ons het gebruik ervan te ontzeggen.

Veiligheid:

Mary Kay beschermt de persoonlijke gegevens die het bedrijf opslaat op een veilige manier en met maatregelen volgens de industrienorm, om verlies, misbruik, onbevoegde inzage, bekendmaking of verandering van de gegevens te verhinderen. We geven alleen inzage in persoonlijke gegevens aan diegenen voor wie dat uit zakelijk oogpunt noodzakelijk is. We slaan persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig om het zakelijke doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden, tenzij het om contractuele, rechtelijke of wettelijke redenen noodzakelijk is om de persoonlijke gegevens over een bepaalde periode opte slaan.

Overdracht van gegevens:

WWe kunnen persoonlijke gegevens overdragen naar gegevensbanken van Mary Kay in andere landen dan waar de gegevens verstrekt werden. Ons wereldwijde programma voor gegevensbescherming eist overal hetzelfde hoge niveau voor veiligheid en bescherming van gegevens, met procedures en contracten om dit te kunnen garanderen. De gegevens kunnen tijdelijk aan een dienstverlener of zakenpartner overgedragen worden, zodat ze diensten voor Mary Kay en/of zelfstandige schoonheidsconsulentes uit kunnen voeren. Deze dienstverleners of zakenpartners zijn verplicht de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren. Zij kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken om u, Mary Kay of uw zelfstandige schoonheidsconsulente de aangevraagde diensten ter beschikking te stellen.

Kinderen: 

Het ligt niet in de bedoeling van Mary Kay om gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar of een andere leeftijd volgens een landspecifieke wet te verzamelen. Op onze website moet de leeftijd bevestigd worden voordat er persoonlijke gegevens verzameld worden, om zeker te stellen dat we geen gegevens van kinderen verzamelen.

Verantwoordelijkheid:

Mary Kay verwacht van zijn medewerkers en partners dat ze het vertrouwen bewaren van degenen die ons hun gegevens ter beschikking stellen. We geven onze medewerkers cursussen over gegevensbescherming en benadrukken het belang van gegevensbescherming in ons wereldwijde programma over ethisch gedrag. Degenen die persoonsgegevens beheren, voeren zelfevaluaties voor gegevensbescherming uit om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig en beschermd zijn. Wij controleren de naleving van de gegevensbescherming regelmatig.
 
Het beleid en de methoden voor privacybescherming worden met behulp van contracten uitgebreid naar dienstverleners en partners. Wij ondersteunen de zelfregulering in de branche als flexibele methode, om gelijke tred te houden met opkomende kwesties inzake gegevensbescherming.  

Meer informatie en het privacybeleid van Mary Kay Cosmetics GmbH vindt u hier

Als u vragen of bedenkingen over de bescherming van uw gegevens heeft, neem dan direct contact met ons op. Kies hier uw land, dan wordt u doorgestuurd naar het juiste adres of e-mailadres, of gebruik het postadres hieronder. Stuur ons uw vragen of opmerkingen gerust in uw moedertaal.
 
Neem contact met ons op via dit adres:
Mary Kay Global Privacy Team 
16251 Dallas Parkway 
Addison, TX 75001 U.S.A. 
privacy.global@mkcorp.com 
1-800-453-1140
 
Wij doen bij klachten of bedenkingen over het privacybeleid ons uiterste best om samen met u een goede oplossing te vinden. We werken samen met de overheidsinstanties voor gegevensbescherming van de betreffende landen, als deze een reden hebben om aan te nemen dat er een probleem met de gegevensbescherming is. 
Wij nemen deel aan het geaccrediteerde bedrijfsprogramma van de U.S. Council of Better Business Bureaus (BBB). Meer informatie over het programma en het arbitrageproces ervan vindt u op http://www.bbb.org/

Klachten over gegevensbescherming van burgers uit de Europese Unie:

In overeenstemming met de geldende hoge privcacyvereisten volgens Duits en Europees  recht verbindt Mary Kay zich ertoe om klachten over de bescherming van uw gegevens en onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. EU-burgers met vragen of klachten over deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verzocht eerst contact met Mary Kay op te nemen op het hierboven vermelde adres.   

Kennisgeving over veranderingen in het privacybeleid:

Mary Kay informeert u over belangrijke inhoudelijke veranderingen van ons globale privacybeleid door de veranderingen samen met de nieuwe versie op deze website te zetten en bekend te maken. De volgende veranderingen werden doorgevoerd:
 
Laatste verandering: juli 2012
Het eerste online privacybeleid dateert van 2004
Verandering in 2006: Veranderde informatie over de veiligheid van gegevens en over online gegevensbescherming.  
AVerandering in 2012: De veranderingen in 2012 zijn opgesteld om de naleving van de gegevensbescherming in alle Mary Kay-markten over de hele wereld samen te brengen en bieden consumenten, zelfstandige schoonheidsconsulentes, medewerkers en anderen die onze website bezoeken een centrale plaats, waar ze informatie kunnen vinden over ons privacybeleid en hun rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Deze veranderingen zijn ook bedoeld om het beleid gebruiksvriendelijker te maken en bevatten veranderingen voor de naleving van wetsveranderingen in veel landen waar Mary Kay actief is. Hier wordt u naar uw land geleid en kunt u landspecifieke veranderingen vinden.

Privacybeleid van Mary Kay Cosmetics GmbH

Dit privacybeleid geeft aan welke gegevens Mary Kay Cosmetics GmbH verzamelt. Hier vindt u details over hoe we de gegevens gebruiken en welke keuzemogelijkheden u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. De informatie die in dit beleid en het Globale privacybeleid van Mary Kay Inc . staat, gaat over gegevens die over u verzameld worden op onze website en via speciale door zelfstandige schoonheidsconsulentes van Mary Kay of derden aangeboden programma’s en diensten zoals hier beschreven.
 
Zelfstandige schoonheidsconsulentes vinden op deze pagina ook hier meer informatie over privacybescherming die specifiek met hen te maken heeft. We doen bij klachten of bedenkingen over de gegevensbescherming ons uiterste best om samen met u een goede oplossing te vinden. We werken samen met de overheidsinstanties voor gegevensbescherming van de betreffende landen, als deze een reden hebben om aan te nemen dat er een probleem met de gegevensbescherming is.

Contact met ons opnemen:

Als u vragen of bedenkingen over de bescherming van uw gegevens heeft, neem dan direct contact met ons op op het volgende adres:
 
Mary Kay Cosmetics GmbH
Afd. Klantenservice
Postbus 70 13 69
81313 München
Duitsland
service-DE@mkcorp.com
+49/(0)89/800 900-112
 
OF:
 
Mary Kay Global Privacy Team 
16251 Dallas Parkway 
Addison, TX 75001 U.S.A. 
privacy.global@mkcorp.com 
1-800-453-1140

Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen uit verschillende bronnen gegevens over u verzamelen. Daar vallen gegevens onder die we direct van u krijgen, gegevens die ons door of in naam van uw zelfstandig schoonheidsconsulente ter beschikking gesteld worden om u een betere klantenervaring te kunnen bieden, gegevens die we verzamelen als u onze websites bezoekt of online reclame van Mary Kay® bekijkt, evenals gegevens die we via andere bronnen over u verzamelen (waar dat wettelijk is toegestaan).   

Gegevens die we rechtstreeks van u krijgen:

We verzamelen gegevens die we rechtstreeks van u krijgen als u aan een van onze aanbiedingen of programma’s deelneemt of ons op andere manieren rechtstreeks gegevens ter beschikking stelt. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevens die we rechtstreeks van u kunnen krijgen:
• Naam, e-mailadres, postadres
• Gebruikersnaam en wachtwoord
• Vaste telefoonnummer of mobiele telefoonnummer
• Leeftijd
• Geboortedatum
• Naam van uw zelfstandig schoonheidsconsulente
• Andere informatie over u en uw gezin zoals geslacht of voorkeuren voor productgebruik en/of productgedrag
• Demografische gegevens
• Voorkeuren voor toekomstige communicatie
• Contactgegevens van vrienden met wie u wilt dat wij of uw zelfstandige schoonheidsconsulente contact opnemen/opneemt. Als u ons gegevens verstrekt voor berichten met aanbevelingen, gebruiken we deze alleen om het gewenste bericht te verzenden.

Gegevens die we verzamelen als u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of onze online reclame bekijkt:

We gebruiken cookies en andere technologieën om gegevens over u te verzamelen als u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of online reclame bekijkt. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevens die we met behulp van deze technologieën kunnen verzamelen:
• Uw browsertype en uw besturingssysteem
• Websites die u bekijkt
• Links die u aanklikt
• IP-adres
• Welke websites u bezocht heeft voordat u op onze website bent gekomen
• E-mails van Mary Kay die u opent of doorstuurt
• Aanbiedingen of links van Mary Kay die u via een e-mail aanklikt
• Informatie over uw bezoek aan de persoonlijke website van uw zelfstandig schoonheidsconsulente
• Productselectie en productvoorkeuren om u het gebruik te vergemakkelijken

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om aanbiedingen, producten en diensten aan te bieden. Deze informatie helpt ons om u met een zelfstandig schoonheidsconsulente in contact te brengen van wie u producten kunt kopen, om u te informeren over de fantastische mogelijkheid om zelfstandig schoonheidsconsulente bij Mary Kay te worden, en om onze websites en diensten te beheren, waaronder ook diensten voor de zelfstandige schoonheidsconsulentes.

Hieronder vindt u voorbeelden van hoe we de over u verzamelde gegevens kunnen gebruiken:

• Verzending van productstalen, beloningen, producten of aangevraagde informatie
• Ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten en diensten
• Uw deelname aan programma’s, wedstrijden of door u of uw zelfstandig schoonheidsconsulente aangevraagde aanbiedingen
• In verband met diensten die we uw zelfstandig schoonheidsconsulente aanbieden
• Aanmaken en beheren van uw gebruikersaccount en/of van de gebruikersaccount van uw zelfstandig schoonheidsconsulente 
• Afwikkeling van de betaling van aankopen of andere diensten voor of in opdracht van uw zelfstandig schoonheidsconsulente
• Bescherming tegen of identificatie van mogelijke frauduleuze transacties
• Indien wettelijk toegestaan ontvangt u op u afgestemde, niet aangevraagde aanbiedingen en informatie over de producten en diensten van Mary Kay per post, ook in verband met diensten die worden aangeboden door uw zelfstandig schoonheidsconsulente
• Ontwikkeling en aanlevering van reclame die is afgestemd op uw interesse
• Analyse van het gebruik van onze producten, diensten en webpagina’s
• Inzicht in hoe u op onze website gekomen bent en hoe u de website gebruikt, zodat we de site voor u kunnen verbeteren
• Analyse van de doeltreffendheid van onze reclame
• Naleving van onze algemene voorwaarden en ons bedrijf leiden

Uw keuzemogelijkheden en inzage in uw gegevens:

Keuzemogelijkheden: We laten u vrij in uw keuze voor de manier waarop we met u communiceren.
 
Digitale en elektronische communicatie: We sturen u alleen berichten per mobiele telefoon en e-mail voor reclamedoeleinden als u ons daarom vraagt of als uw zelfstandig schoonheidsconsulente ons vraagt u deze te sturen.
 
SU kunt de berichten per mobiele telefoon en e-mail voor reclamedoeleinden van Mary Kay op elk moment stopzetten. Volg de instructies voor stopzetting of de ‘opt out’-optie die in elk van deze berichten staan of neem contact op met onze coördinator voor gegevensbescherming om aanvullende informatie te krijgen over hoe u ons kunt meedelen welke materialen u in de toekomst niet meer wilt ontvangen.  
 
Als u een zelfstandig schoonheidsconsulente gegevens ter beschikking gesteld heeft, informeer haar dan meteen over uw voorkeur voor communicatie. Als u een gebruikersaccount op de persoonlijke website van uw zelfstandig schoonheidsconsulente heeft, kunt u in uw accountvoorkeuren aangeven welke communicatie u niet meer via het persoonlijke websiteprogramma wilt ontvangen.

OPMERKING:

Als u beslist dat u geen reclameberichten meer van ons wilt ontvangen, respecteren we dat. We blijven u echter wel berichten over diensten sturen als dat wettelijk is toegestaan. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens die we over u verzameld hebben moeten opslaan voor archivering, analyse of om andere redenen, als dat wettelijk toegestaan is.

Inzage:

We zorgen ervoor dat we uw persoonlijke gegevens correct houden. U mag de persoonlijke contactgegevens die u Mary Kay ter beschikking stelt inzien, corrigeren of veranderen. Enkele programma’s van Mary Kay bieden online inzage in de persoonlijke gegevens, om deze in te zien en te corrigeren. Kijk op de plaats waar u zich geregistreerd heeft of u daar uw gegevens kunt inzien of veranderen. Als u uw gegevens aan een zelfstandig schoonheidsconsulente ter beschikking heeft gesteld, neem dan rechtstreeks contact met haar op om uw persoonlijke gegevens te veranderen of ga naar uw account op haar persoonlijke website om uw gegevens te veranderen. U kunt bij vragen ook contact opnemen met onze afdeling klantenservice of de coördinator voor gegevensbescherming.
 

Cookies, webbakens en andere technologieën:

Hoe gebruiken we cookies, webbakens en andere technologieën?
We gebruiken deze technologieën om u een betere en individuelere klantenervaring te bieden. We slaan geen enkel persoonlijk gegeven van u op in cookies, webbakens of andere technologieën op uw computer zonder uw medeweten of uw toestemming. Hieronder vindt u daar meer details over.   

Cookies:

Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer gezet wordt, om informatie over uw gebruik van de website op te slaan. We gebruiken cookies om op te volgen hoe onze websites gebruikt worden en om uw online ervaring beter op u af te stemmen. Als u zich bijvoorbeeld op onze website registreert, kunnen we in een cookie een code op uw computer opslaan. Als u dan de volgende keer op deze computer naar de website gaat, gebruiken onze servers de cookie om u te herkennen. We kunnen dan de informatie die u bij de registratie opgegeven heeft, in combinatie met uw activiteiten op onze website gebruiken om u een beter gebruik van de website mogelijk te maken.
 
U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Meer informatie over cookies en hoe u cookies op uw computer weigert, vindt u onder de volgende links:
Voor Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
http://www.allaboutcookies.org/cookies/

Webbakens:

Webbakens zijn codedeeltjes die in websites of e-mails ingebed zijn. We kunnen webbakens gebruiken om cookies te plaatsen of ermee te communiceren, om gebruikers van een website te tellen en om inzicht te krijgen in gebruikspatronen. We kunnen webbakens ook in e-mails integreren om te weten te komen of het bericht geopend, gebruikt of doorgestuurd wordt.  
 
U kunt verhinderen dat webbakens op deze manier informatie verzamelen, door de cookies zoals hierboven beschreven te weigeren.   

Andere technologieën:

Voorbeelden van andere technologieën die we kunnen gebruiken om een betere service te bieden zijn:
Websessie variabelen: Informatie die bij het browsen van de ene web-URL aan een andere doorgegeven wordt.
Browser Plug-ins/Add-ons: Extra webcomponenten die geïnstalleerd worden en noodzakelijk zijn om bepaalde webfuncties op onze website mogelijk te maken. U heeft de mogelijkheid om deze componenten niet te installeren.
Reclame van derden:

We kunnen derden, waaronder zakenpartners, toestaan reclame op onze website te zetten. Als u een reclamelink activeert of aanklikt, kunnen sommige van deze bedrijven een cookie op uw computer plaatsen om u elke keer te herkennen als ze u online reclame sturen. Zo krijgen zij informatie over waar u of anderen die uw computer gebruiken hun reclame gezien hebben en kunnen ze u reclame sturen waarvan ze denken dat die u interesseert. Wij houden geen toezicht op het gebruik van cookies door deze bedrijven.   

Doorgeven van informatie:

Het succes van ons bedrijf is afhankelijk van uw vertrouwen. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan marketeers buiten het bedrijf, behalve als we u hiervoor om toestemming gevraagd hebben en deze ook gekregen hebben. We geven uw persoonlijke gegevens alleen door zoals hieronder wordt beschreven en alleen binnen Mary Kay.

Externe dienstverleners:

Wij laten enkele diensten door externe dienstverleners uitvoeren en het kan noodzakelijk zijn dat we uw persoonlijke gegevens aan hen doorgeven. We stellen onze dienstverleners uitsluitend de persoonlijke gegevens ter beschikking die ze nodig hebben om hun diensten uit te voeren en we verplichten hen de gegevens te beschermen en niet voor andere doeleinden te gebruiken. 
We maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners om:
• Uw wensen op het gebied van producten en diensten te vervullen en uw vragen te beantwoorden. 
• Onze websites te hosten en berichten per e-mail en mobiele telefoon te verzenden.
• Productstalen te versturen, contact op te nemen met winnaars van wedstrijden, betalingen te beheren of andere acties voor ons uit te voeren.
• Gegevens te analyseren, soms in combinatie met andere bronnen, om doelgericht met u te communiceren.
• Marktonderzoeken te laten uitvoeren en gegevens te analyseren om onze producten, diensten en webpagina’s te verbeteren. 
We stellen de bedrijven uitsluitend de persoonlijke gegevens ter beschikking die ze voor het uitvoeren van deze diensten nodig hebben. We eisen van deze bedrijven dat ze de persoonlijke gegevens beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken.   

Andere Situaties:

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven:

• Als het wettelijk toegestaan is om de rechten en het eigendom van Mary Kay te beschermen (waaronder ook de naleving van onze algemene voorwaarden en overeenkomsten).
• En als het wettelijk en/of van overheidswege verplicht is.  

Verzamelde niet-persoonlijke gegevens:

We kunnen verzamelde gegevens die uw identitiet niet onthullen voor algemene zakelijke analyses doorgeven. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoekers op Mary Kay-websites of het aantal gebruikers van diensten bekendmaken. 

Veiligheid van de gegevens:

We hebben ons ertoe verplicht om persoonlijke gegevens te beschermen. We beschermen de persoonlijke gegevens met behulp van geschikte technische, administratieve en fysieke processen tegen verlies, misbruik en verandering.
We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot degenen voor wie dat zakelijk gezien noodzakelijk is. We slaan persoonlijke gegevens alleen op zolang het nodig is.    

Als we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, verplichten we deze ondernemers ertoe de gegevens te beschermen en niet voor andere doeleinden de gebruiken.

Als we gevoelige gegevens verzamelen of overdragen, bijvoorbeeld nummers van creditcards, gebruiken we methodes die in overeenstemming zijn met de industrienormen om de gegevens te beschermen.   

Overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in een ander land dan het land waarin ze ter beschikking gesteld werden, ook naar/in de Verenigde Staten. Als we dat doen, dragen we de gegevens over in overeenstemming met de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
We kunnen persoonlijke gegevens overdragen naar gegevensbanken van Mary Kay in andere landen dan waarin ze ter beschikking gesteld werden. Het Globale privacybeleid van Mary Kay ter bescherming van de privacy stelt overal hetzelfde hoge niveau voor veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens verplicht, en wordt met behulp van relevante processen en overeenkomsten gegarandeerd. Gegevens kunnen tijdelijk aan een dienstverlener of zakenpartner overgedragen worden om diensten voor Mary Kay uit te voeren, bijvoorbeeld voor gerichte e-mailcommunicatie, verzending van informatie of productstalen. Deze dienstverleners of zakenpartners moeten de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dezelfde hoge norm als Mary Kay beschermen en beheren en ze kunnen de gegevens alleen gebruiken om de diensten uit te voeren waarvoor Mary Kay hen opdracht gegeven heeft. 
We dragen er zorg voor om persoonlijke gegevens te beschermen. Onafhankelijk van waar deze gegevens opgeslagen worden of waarheen ze overgedragen worden, helpen relevante processen en controles erbij om de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeker te stellen.
 
Mary Kay garandeert dat zij de geldende strenge privcacyvereisten volgens Duits en Europees recht zal opvolgen..   

Klachten over gegevensbescherming van burgers uit de Europese Unie:

Als onderdeel van het Globale privacybeleid van Mary Kay voor gegevensbescherming garandeert Mary Kay de geldende strenge privacyvereisten volgens Duits en Europees recht voor het gebruik, de veiligheid en integriteit alsmede voor de toegang tot gegevens op te volgen. 

Online privacy voor kinderen:

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om kinderen online extra bescherming te bieden. We moedigen ouders en opvoeders ertoe aan om deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen en hier toezicht op te houden.  

We hebben niet de bedoeling om gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar te verzamelen. Op onze website is voor het verzamelen van persoonlijke gegevens een bevestiging van de leeftijd verplicht, om er zeker van te zijn dat we geen gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar verzamelen.   

Veranderingen in het privacybeleid:

Als dit privacybeleid of het wereldwijde privacybeleid verandert, maken we de veranderingen en de datum van inkrachttreding bekend zoals hieronder vermeld. Als we grote veranderingen aanbrengen, stellen we u daarvan in kennis door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons als laatste doorgegeven heeft of door de veranderingen op de website aan te geven. 

Laatste verandering: augustus 2012

Verandering in 2012: 
De veranderingen in 2012 zijn opgesteld om de naleving van de gegevensbescherming in alle Mary Kay-markten over de hele wereld samen te brengen en bieden consumenten, zelfstandige schoonheidsconsulentes, medewerkers en anderen die onze website bezoeken een centrale plaats, waar ze informatie kunnen vinden over ons privacybeleid en hun rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Deze veranderingen zijn ook bedoeld om het beleid gebruiksvriendelijker te maken en bevatten veranderingen voor de naleving van wetsveranderingen in veel landen waar Mary Kay actief is. Hier wordt u naar uw land geleid en kunt u landspecifieke veranderingen onder de link naar het privacybeleid op deze website vinden. 

Privacybeleid voor gebruikers van de My Mary Kay® website

Mary Kay® is er trots op om de activiteiten van Mary Kay Cosmetics GmbH Independent Beauty Consultants te ondersteunen via programma's zoals de My Mary Kay®websites. Deze programma's bieden Independent Beauty Consultants de gelegenheid om contact te houden met hun klanten via online middelen en ze continu toegang te bieden tot informatie over Mary Kay® producten en diensten die u worden aangeboden door de Independent Beauty Consultant. 
Als u uw gegevens verstrekt aan uw Independent Beauty Consultant via haar My Mary Kay® website, worden uw gegevens veilig bewaard ten behoeve van uw Independent Beauty Consultant. Uw gegevens worden gedeeld met Mary Kay, maar niet met derden zonder uw toestemming.

Verzamelde informatie op de My Mary Kay® website  

Informatie die u kunt geven aan uw Independent Beauty Consultant op haar My Mary Kay® website is bijvoorbeeld:

• naam, e-mailadres, postadres 
• gebruikersnaam en wachtwoord 
• telefoonnummer 
• leeftijd 
• geboortedatum
• naam van uw Independent Beauty Consultant 
• huidtype, teint en informatie over huidverzorging en cosmetische voorkeur 
• andere informatie over u, zoals uw geslacht of voorkeuren en/of gedrag wat producten betreft 
• demografische informatie 
• voorkeur voor communicatie in de toekomst 
• contactinformatie van vrienden of familie die u wilt laten benaderen door uw Independent Beauty Consultant.

 Als u de My Mary Kay® website van de Independent Beauty Consultant bezoekt, worden er cookies en andere technologieën gebruikt om informatie over u en uw gebruik van de website te verzamelen. Met deze technologieën kan bijvoorbeeld de volgende informatie worden verzameld: 

• uw browsertype en besturingssysteem 
• de webpagina's die u bekijkt 
• links waar u op klikt 
• IP-adres 
• de website die u bezocht voordat u naar onze website ging 
• aanbiedingen of links waar u naartoe gaat vanaf de website 
• informatie over uw bezoeken aan of vanaf de My Mary Kay® website  
• informatie over uw “winkelwagen” 
• aankoopgeschiedenis

Hoe wordt deze informatie gebruikt?

Uw Independent Beauty Consultant gebruikt de informatie die u verstrekt op de My Mary Kay® website om:
• u service van hoge kwaliteit te bieden 
• u te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen waar u misschien belangstelling voor hebt 
• met u te communiceren over uw bestellingen en voorkeuren 
• u te helpen bij de aankoop van producten 
• bestellingen en leveringen te regelen 
• inzicht te krijgen in uw voorkeuren en u informatie of monsters te sturen 
• u te informeren over speciale aanbiedingen of wedstrijden 
• afspraken te maken of informatie te verstrekken over Mary Kay party's 
• berichten te verzenden over aankopen, betalingen en zendingen

Mary Kay gebruikt de informatie de u verstrekt op de My Mary Kay® website om:

• de verwerking van betalingen voor aankopen of andere services voor of ten behoeve van uw Independent Beauty Consultant te vergemakkelijken
• bescherming te bieden tegen mogelijke frauduleuze transacties of deze op te sporen
• de Independent Beauty Consultant te helpen bij het bepalen van uw voorkeuren 
• het gebruik van Mary Kay producten, services en websites te analyseren 
• na te gaan hoe u op de My Mary Kay® website bent terechtgekomen en hoe u de website gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren voor u en de Independent Beauty Consultant 
• de effectiviteit van de My Mary Kay® website bepalen 
• de My Mary Kay® website in stand te houden en de voorwaarden en bepalingen daarvan te laten naleven en de website en onderneming verder te beheren en te beschermen 
• u de gelegenheid te geven om deel te nemen aan marktonderzoek, peilingen, enquêtes en soortgelijke research 
• de communicatie met uw Independent Beauty Consultant of de verzending van aangevraagde informatie te vergemakkelijken

Uw keuzes en hoe u toegang krijgt tot uw informatie:

Als u de My Mary Kay® website gebruikt, verstrekt u uw informatie aan de Independent Beauty Consultant. Mary Kay® heeft uitsluitend toegang tot uw informatie om service te verlenen aan uw Independent Beauty Consultant. U kunt er echter zeker van zijn dat we de informatie verstrekt via de My Mary Kay® website gebruiken in overeenstemming met de normen bepaald in ons Mary Kay Cosmetics GmbH Privacy Policy and our Global Privacy Statement naast deze Privacyverklaring. Mensen die informatie verstrekken via de My Mary Kay® website kunnen rechtstreeks contact opnemen met Mary Kay om te verzoeken geen communicatie meer te zenden van Mary Kay namens of op verzoek van uw Independent Beauty Consultant in verband met de My Mary Kay® website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Privacy Team. De contactinformatie vindt u in de rubriek "Contact" hieronder. U dient rechtstreeks contact op te nemen met uw Independent Beauty Consultant om te verzoeken dat uw Independent Beauty Consultant geen informatie naar u doorstuurt of anderszins toezendt buiten de systemen van Mary Kay en/of het My Mary Kay®websiteprogramma. 
U kunt de persoonlijke contactinformatie die u verstrekt via de My Mary Kay® website bekijken, corrigeren of updaten door contact op te nemen met uw Independent Beauty 

Consultant of door naar uw account te gaan op haar My Mary Kay® website. 

Externe dienstverleners 
Uw Independent Beauty Consultant kan services gebruiken die worden aangeboden door Mary Kay en externe dienstverleners om u op efficiënte wijze kwaliteitsservice te verlenen. Als de Independent Beauty Consultant en/of Mary Kay gebruikmaken van externe dienstverleners kan het zijn dat ze uw persoonlijke informatie met hen moeten delen. Dergelijke dienstverleners krijgen echter alleen de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om de gevraagde services te verlenen. Ze moeten uw informatie bovendien beschermen en mogen die niet gebruiken voor andere doeleinden.   

Er kunnen bijvoorbeeld dienstverleners worden ingezet om:

• uw verzoeken om producten en services te vervullen 
• websites te hosten en e-mails en sms'en te verzenden
• productmonsters te verzenden, contact op te nemen met winnaressen van wedstrijden, betalingen te verwerken of andere acties te ondernemen ten behoeve van uw independent Beauty Consultant
• gegevens te analyseren, soms gecombineerd met andere bronnen, om meer doelgerichte communicatie naar u te verzenden
• research uit te voeren en gegevens te analyseren om de producten, services en websites die beschikbaar worden gesteld te verbeteren
• betalingen of de verwerking van bestellingen te vergemakkelijken.

Beveiliging van informatie:

We zetten ons ervoor in om persoonlijke informatie beveiligd te houden. We hebben de juiste technische, administratieve en fysieke procedures ingevoerd om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. 

We geven alleen toegang tot persoonlijke informatie aan degenen die de informatie voor hun werk nodig hebben. We bewaren persoonlijke informatie uitsluitend zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is. 

Als we uw persoonlijke informatie aan externe dienstverleners geven, eisen we dat die bedrijven de informatie beschermen en niet gebruiken voor andere doelstellingen. 
Als we gevoelige informatie zoals kredietkaartnummers verzamelen of verzenden, streven we ernaar om methoden te gebruiken die de standaard zijn in de sector om die informatie te beschermen. 

Uitwisseling van informatie:

Uw persoonlijke informatie kan worden verzonden naar en worden opgeslagen en verwerkt in een ander land dan het land waar de informatie is verstrekt, met inbegrip van de Verenigde Staten. Als we dat doen, verzenden we de informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. We houden ons aan de EU-richtlijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming.  

Als we persoonlijke informatie verzenden naar de Verenigde Staten of een ander land, zorgen we ervoor dat die informatie even goed wordt beschermd als hier. Mary Kay garandeert dat zij zich aan de geldende strenge privcacyvereisten volgens Duits en Europees recht houdt
We nemen maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen ongeacht het land waar de informatie wordt opgeslagen of naartoe is verzonden. We hebben adequate procedures en controlemaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is.

We kunnen persoonlijke informatie overdragen naar Mary Kay databases in andere landen dan het land waar de informatie is verstrekt. Het Mary Kay Global Privacy Program eist dat hetzelfde hoge niveau van beveiliging en bescherming van persoonlijke informatie wordt gehandhaafd in alle geografische gebieden. Er zijn procedures en contracten ingevoerd om dit te helpen garanderen.

Gegevens kunnen tijdelijk worden overgedragen naar een leverancier of zakenpartner om services te verlenen voor de Independent Beauty Consultant, zoals gerichte e-mailberichten of  verzending van informatie of monsters. Deze leveranciers en zakenpartners moeten de persoonlijke informatie volgens dezelfde hoge normen beschermen en beheren als Mary Kay doet, en ze mogen de informatie uitsluitend gebruiken om de services te verlenen die Mary Kay of uw Independent Beauty Consultant hebben aangevraagd. 

Contact:

Als u vragen hebt over uw privacy of zich daar zorgen over maakt, neem dan rechtstreeks contact met ons op. 
Mary Kay Cosmetics GmbH
Postfach 70 13 69
81313 München
Germany
service-DE@mkcorp.com
0049 - (0)89 - 800 900 - 112 

Of neem contact op met:

Mary Kay Global Privacy Team 
16251 Dallas Parkway 
Addison, TX 75001 U.S.A. 
privacy.global@mkcorp.com 
1-800-453-1140

We streven ernaar om klachten over privacy op een billijke manier op te lossen in samenwerking met u. We werken samen met de nationale autoriteiten inzake gegevensbescherming als ze van mening zijn dat er een probleem met de privacy is. Meer informatie vindt u in het Mary Kay Cosmetics GmbH Privacybeleid of de Mary Kay Global Privacy Statement.

Privacybeleid van Mary Kay Cosmetics GmbH voor de gegevens van zelfstandige schoonheidsconsulentes:

Mary Kay is er trots op dat het bedrijf onbegrensde mogelijkheden ter beschikking stelt aan zelfstandige schoonheidsconsulentes over de hele wereld. Vertrouwen is een van de hoekstenen waarop het bedrijf opgebouwd werd. Het is in de geest van dit vertrouwen en de filosofie van de Gouden Regel dat we ons ertoe hebben verplicht de persoonlijke gegevens die we via het zelfstandige verkoopteam verzamelen, te beschermen. 
Dit privacybeleid is speciaal voor u opgesteld. In het beleid staan de gegevens die we van zelfstandige schoonheidsconsulentes verzamelen, hoe de gegevens gebruikt en beschermd worden en uw keuzemogelijkheden voor hoe we deze gegevens gebruiken en doorgeven. 
Meer informatie over gegevensbescherming bij Mary Kay vindt u in het Privacybeleid van Mary Kay Cosmetics GmbH of het Globale privacybeleid van Mary Kay. Voor meer informatie over privacy in verband met uw online communicatie met uw klanten via uw persoonlijke internetsite vindt u in het Privacybeleid voor gebruikers van de Mary Mary Kay®-website.   

Welke gegevens verzamelen we?:

Om u actuele product- en bedrijfsinformatie voor het efficiënt functioneren van uw Mary Kay-zaak te doen toekomen, verzamelt Mary Kay de volgende gegevens van u of over u:
• Naam
• Postadres
• E-mailadres
• Gebruikersnaam en wachtwoord
• Vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer
• Geboortedatum
• Leeftijd
• Demografische gegevens
• Informatie over burgerlijke staat, enz.
• Nummer van legitimatiebewijs
• Consulentenummer
• Naam van uw aanwerfster, zelfstandig verkoopdirectrice, zelfstandig nationaal verkoopdirectrice
• Namen van personen die u aangeworven heeft
• Historie van uw productbestellingen
• Betalingsinformatie (zoals creditcards of financiële informatie in verband met uw bestellingen bij het bedrijf)
• Historie van uw provisie
• Informatie over uw klanten, zoals contactinformatie van degenen die in uw naam berichten van ons willen ontvangen
• Voorkeur voor toekomstige communicatie
• Opgegeven informatie over communicatie per telefoon, post of e-mail tussen u en het bedrijf
• Informatie over telefoontjes bij de afdeling klantenservice
• Andere informatie die u aan ons wilt opgeven in verband met uw Mary Kay-zaak, of die ons door andere zelfstandige schoonheidsconsulentes of klanten meegedeeld werd

Hoe gebruiken we deze informatie?

Als zelfstandig schoonheidsconsulente heeft u deze zaak voor u zelf, maar u staat niet alleen. Over het algemeen gebruiken we de gegevens die we van u of over u verzamelen om u producten en diensten aan te bieden die u en uw klanten aanvragen, en om de zakelijke mogelijkheden bij Mary Kay efficiënt gestalte te geven.
Meer in detail worden uw gegevens gebruikt om:

• Bestellingen, productstalen, beloningen, producten en informatie te versturen
• Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
• U op uw wens voor wedstrijden, programma’s of aanbiedingen aan te melden
• U te informeren over andere diensten die we via derden ter beschikking stellen
• Uw account(s) aan te maken en te beheren
• De betaling voor productbestellingen bij het bedrijf of andere diensten te verwerken
• Diensten aan te bieden om u te helpen uw klantenservice te verbeteren
• Bescherming tegen of identificatie van mogelijke frauduleuze transacties mogelijk te maken
• U te informeren over producten en aanbiedingen van strategische partners en complementaire bedrijven
• Op uw interesse afgestemde productinformatie, reclame en ondersteunende maatregelen voor uw zaak te ontwikkelen en ter beschikking te stellen
• Het gebruik van onze producten, diensten en websites te analyseren
• Inzicht te krijgen in hoe u onze websites gebruikt
• De doeltreffendheid van onze reclame en aanbiedingen te analyseren
• Onze algemene voorwaarden in de praktijk te brengen en onze zakelijke relatie met u te managen
• De naleving van het contract voor consulentes, verkoopdirectrices en nationale verkoopdirectrices te garanderen (waar van toepassing)
• Provisiebetalingen, beloningen en prijzen te berekenen, te verwerken en te verzenden
• Algemene correspondentie in verband met uw contracten of betrekkingen met Mary Kay te versturen
• Onze contractuele relatie met u en andere zelfstandige schoonheidsconsulentes, zelfstandige verkoopdirectrices en zelfstandige nationale verkoopdirectrices na te komen.
• Onze websites en diensten te beheren, zodat we u onbegrensde mogelijkheden voor uw Mary Kay-zaak kunnen blijven bieden
• Alle relevante wetten of regelgeving na te leven

Gebruik van cookies en andere technologieën:

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om gegevens over u te verzamelen als u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en online reclame of andere informatie bekijkt die op Mary Kay InTouch of marykay.nl staan. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om naadloos browsen mogelijk te maken. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevens die we met behulp van deze technologieën kunnen verzamelen: 

• Uw browsertype en uw besturingssysteem
• IP-adres
• Websites die u bekijkt
• Links die u aanklikt
• E-mails van Mary Kay die u opent en/of doorstuurt
• Aanbiedingen of links van Mary Kay die u via een e-mail aanklikt
• Websites die u naar onze website leiden of die u bezoekt nadat u onze website verlaat
• Opvolgen van aangeklikte artikelen

We gebruiken deze informatie om u een gebruiksvriendelijkere ervaring mogelijk te maken en de diensten en informatie die we u aanbieden te verbeteren.

Uw keuzemogelijkheden en inzage in uw gegevens
Het is noodzakelijk dat we uw gegevens als zelfstandig schoonheidsconsulente gebruiken om onze contractuele relatie met u en anderen te vergemakkelijken en u te voorzien van de recentste informatie, zodat u van uw Mary Kay-zaak een succes kunt maken. We bieden u keuzemogelijkheden en inzage in uw gegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving daarover.   

Keuzemogeljikheden:

We laten u vrij in uw keuze voor de manier waarop we met u communiceren.

Digitale en elektronische communicatie:

Als u daarvoor gekozen heeft, sturen wij u per e-mail of per mobiele telefoon reclameboodschappen. In het kort stemt u ermee in om deze boodschappen te ontvangen als u het contract als zelfstandig schoonheidsconsulente ondertekent of als u de Online-Community betreedt die zelfstandige schoonheidsconsulentes, zelfstandige verkoopdirectrices en zelfstandige nationale verkoopdirectrices ter beschikking staat.  
U kunt bepaalde reclameboodschappen per e-mail of mobiele telefoon van Mary Kay en derden die in onze naam berichten sturen, stopzetten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten vermeld staan. Het kan nodig zijn dat we u bepaalde informatie in elektronische vorm blijven sturen, om uw positie als zelfstandig schoonheidsconsulente te ondersteunen.   

Verzendingen per post:

In verband met uw status als zelfstandig schoonheidsconsulente kunnen we u aanbiedingen, productinformatie en ondersteunende marketingmiddelen sturen die naar onze mening u interessant voor u zijn.
Bepaalde materialen moeten in verband met uw status als zelfstandig schoonheidsconsulente per post aan u verstuurd worden. U kunt echter bepaalde reclame die per post verzonden wordt stopzetten. Neem contact op met de klantenservice als u uw voorkeuren wilt veranderen.

OPMERKING:

Als u reclameboodschappen van ons stopzet, zullen we uw wens in zoverre respecteren, dat we onze afspraken met u in verband met uw status als zelfstandig schoonheidsconsulente kunnen blijven nakomen. We blijven u informatie over onze diensten sturen. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens die we over u verzameld hebben moeten opslaan voor archivering, om contractuele redenen, voor analyse of om andere redenen, voor zover dat wettelijk toegestaan of verplicht is.

Inzage in uw gegevens:

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens correct opgeslagen worden. U mag de persoonlijke contactgegevens die u aan Mary Kay verstrekt inzien, corrigeren of veranderen. U kunt uw persoonlijke contactgegevens online via Mary Kay InTouch inzien of veranderen. Bovendien kan de afdeling klantenservice u helpen bij het inzien en veranderen van de gegevens.

Doorgeven van gegevens:

Over het algemeen geven we geen persoonlijke gegevens aan marketeers buiten Mary Kay door. Onder bepaalde omstandigheden kunnen speciale aanbiedingen van bedrijven van derden aan zelfstandige schoonheidsconsulentes ter beschikking gesteld worden. In deze gevallen stellen we uitsluitend gegevens ter beschikking als we dit duidelijk aan u doorgegeven hebben en/of om uw toestemming verzocht en deze ook gekregen hebben (afhankelijk van uw land).

• Eindverbruikers: We kunnen uw gegevens doorgeven aan potentiële klanten die contact met het bedrijf hebben opgenomen om een aanbeveling voor een zelfstandig schoonheidsconsulente te krijgen, als dit wettelijk is toegestaan en/of u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om deze gegevens aan een potentiële klant door te geven.
• Externe dienstverleners: We doen een beroep op externe dienstverleners om een aantal diensten voor ons uit te voeren. Daarvoor kan het nodig zijn dat we uw persoonlijke gegevens aan hen doorgeven. Weet dat dergelijke externe dienstverleners uitsluitend de persoonlijke gegevens krijgen die ze nodig hebben om de aangevraagde diensten uit te voeren en dat ze verplicht zijn uw gegevens te beschermen en niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Externe Dienstverleners worden bijvoorbeeld ingezet om:
• Uw wensen op het gebied van producten en diensten uit te voeren en uw vragen te beantwoorden
• Onze websites te hosten en onze berichten per e-mail en mobiele telefoon te versturen
• Productstalen te versturen, contact op te nemen met winnaars van wedstrijden, betalingen te beheren of andere acties in onze naam uit te voeren.
• Gegevens te analyseren, soms in combinatie met andere bronnen, om u doelgerichtere berichten te kunnen sturen of op uw verzoek aan uw klanten
• Marktonderzoeken te laten uitvoeren en gegevens te analyseren om onze producten, diensten en webpagina’s te verbeteren
• Andere diensten uit te voeren waarvoor we opdracht gegeven hebben.
• Doorgeven van gegevens aan leden van het zelfstandige verkoopteam: We geven gegevens door aan uw aanwerfster, zelfstandige verkoopdirectrice(s) en zelfstandige nationale verkoopdirectrice(s), om zowel met hen als met u onze contractuele afspraken na te komen. We geven alleen persoonlijke gegevens door die nodig zijn om u te ondersteunen en om aan de voorwaarden uit het contract te voldoen. We kunnen gegevens doorgeven aan andere leden van het zelfstandige verkoopteam dan uw aanwerfster, zelfstandige verkoopdirectrice(s) en zelfstandige nationale verkoopdirectrice(s) voor erkenning en prijzen en ook voor ondersteuning door mentors en ter bevordering van de relaties binnen het zelfstandige verkoopteam.   
• Andere gevallen waarin uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt kunnen worden: Om overal ter wereld een service van topkwaliteit volgens de Gouden Regel te bieden, kunnen we via een beschermde omgeving persoonlijke gegevens aan andere Mary Kay-organen doorgeven. Bovendien geven we gegevens door als dat wettelijk verplicht is en naar behoren aangevraagd is door overheidsinstanties. 
• Verzamelde en niet-persoonlijke gegevens: We kunnen verzamelde gegevens die uw identiteit niet onthullen doorgeven voor algemene zakelijke en analysedoeleinden. 
• Overdracht van gegevens: We kunnen persoonlijke gegevens overdragen naar gegevensbanken van Mary Kay in andere landen dan waar de gegevens ter beschikking gesteld werden, ook naar de Verenigde Staten. Ons Globale privacybeleid van Mary Kay Inc. voor gegevensbescherming stelt overal hetzelfde hoge niveau voor veiligheid en bescherming van gegevens verplicht, met relevante procedures en contracten om hiervoor te zorgen. De gegevens kunnen tijdelijk aan een dienstverlener of zakenpartner overgedragen worden, om diensten voor Mary Kay uit te voeren, zoals het verzenden van informatie of productstalen. Deze dienstverleners of zakenpartners zijn verplicht de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren. Ze kunnen de gegevens alleen gebruiken om de door Mary Kay opgedragen diensten uit te voeren.     
• Veiligheid: Mary Kay beschermt de persoonlijke gegevens die het bedrijf opslaat door middel van veiligheidsmethodes en -maatregelen volgens de industrienorm, om verlies, misbruik, onbevoegde inzage, bekendmaking of verandering van de gegevens te verhinderen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot degenen voor wie dat zakelijk gezien noodzakelijk is. We slaan persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig om het zakelijke doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden, tenzij het om contractuele, rechtelijke of wettelijke redenen noodzakelijk is om de persoonlijke gegevens een bepaalde periode op te slaan.

Contact met ons opnemen:

Bij vragen of bedenkingen over de bescherming van uw gegevens in verband met Mary Kay of een van onze websites of meer vragen over het onderwerp gegevensbescherming bij Mary Kay, kunt u contact opnemen met:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Afdeling Klantenservice
Postbus 70 13 69
81313 München
Duitsland
service-DE@mkcorp.com
+49/(0)89/800 900-112
  
OF:
 
Mary Kay Global Privacy Team 
16251 Dallas Parkway 
Addison, TX 75001 U.S.A. 
privacy.global@mkcorp.com 
1-800-453-1140