• Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten
 • Globale verklaring over gegevensbescherming van Mary Kay
 • Verklaring over gegevensbescherming voor zelfstandige schoonheidsconsultants
 • Richtlijn voor gegevensbescherming voor de persoonlijke WebSite

Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten

Toepassingsgebied

Deze Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten beschrijft de informatie die Mary Kay over u verzamelt. Daarin wordt uiteengezet hoe wij deze informatie gebruiken en welke keuzes u heeft over het gebruik van deze gegevens te beslissen. De informatie die in deze Richtlijn voor gegevensbescherming en in de Globale verklaring voor gegevensbescherming wordt uiteengezet, omvat gegevens over u die zijn verzameld op websites van Mary Kay en in het kader van specifieke programma's en services die worden aangeboden door zelfstandige Mary Kay schoonheidsconsultants of derden, zoals hierin beschreven.

Mary Kay® producten kunnen alleen via onze zelfstandige schoonheidsconsultants worden gekocht. Voor meer informatie over gegevensbescherming in verband met uw bezoek aan de Persoonlijke WebSite van een zelfstandige Mary Kay schoonheidsconsultant verwijzen wij naar het tabblad op deze site in de Richtlijn voor gegevensbescherming voor persoonlijke WebSites.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, specifiek voor zelfstandige schoonheidsconsultants, raadpleegt u het tabblad Gegevensbescherming op deze site in de Richtlijn voor gegevensbescherming voor zelfstandige schoonheidsspecialisten.


Wie zijn wij?

Mary Kay Cosmetics GmbH Duitsland, Kistlerhofstr. 75, 81379 München, handelsregisternummer HRB 76509, behoort tot de wereldwijde ondernemingsgroep Mary Kay en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Richtlijn voor gegevensbescherming wordt namens de Mary Kay Group uitgegeven; wanneer we in deze Richtlijn verwijzen naar "Mary Kay", "wij", "ons" of "onze", bedoelen we het Mary Kay kantoor dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Als u vragen heeft over deze Richtlijn voor gegevensbescherming heeft of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Abteilung Kundenservice
Kistlerhofstr. 75
81379 München, Duitsland

E-mailadres: service-de@mkcorp.com
Telefoonnummer: 089 800 900 112

Wij streven ernaar samen met u een eerlijke oplossing te vinden in geval van klachten of zorgen over de bescherming van gegevens. Wij werken samen met de autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer zij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op de gegevensbescherming. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in ons geval bij de Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming (https://www.datenschutz-bayern.de/vorstell/impressum.html). Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons in de gelegenheid stelt uw klachten/zorgen te behandelen voordat u de regelgevende instanties benadert, neem dus eerst contact met ons op.


Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen uit verschillende bronnen informatie over u verzamelen. Deze omvat informatie die wij rechtstreeks van u ontvangen; informatie die wij van of namens uw zelfstandige schoonheidsconsultant verkrijgen om u een betere klantervaring te kunnen bieden; informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of online advertenties van Mary Kay bekijkt; en informatie die wij uit andere bronnen verzamelen (voor zover door de wet toegestaan). 


Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen:
wij verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u deelneemt aan onze aanbiedingen en programma's of anderszins informatie rechtstreeks aan ons verstrekt. Wij kunnen onder meer de volgende informatie rechtstreeks van u verzamelen:

 • Naam, e-mailadres, postadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Naam van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Andere informatie over u en uw familie, bijvoorbeeld geslacht of voorkeur bij productgebruik en/of gedrag
 • Demografische gegevens
 • Voorkeuren voor toekomstige contacten
 • Contactgegevens van vrienden/vriendinnen met wie wij of uw zelfstandige schoonheidsconsultant op uw verzoek contact moeten opnemen. Als u ons informatie met betrekking tot deze aanbevelingen verstrekt, zal deze alleen worden gebruikt om de door u gevraagde mededelingen te versturen.


Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze services of onze online advertenties bekijkt:
wij gebruiken cookies en andere technologieën om informatie over u te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze services of online advertenties bekijkt. Wij kunnen onder meer de volgende informatie met deze technologieën van u verzamelen:

 • Uw browsertype en uw besturingssysteem
 • Websites die u bezoekt
 • Links waar u op klikt
 • IP-adres
 • Van welke website u op onze website bent gekomen
 • E-mails van Mary Kay die u opent en/of doorstuurt
 • Aanbiedingen of links van Mary Kay die u vanuit e-mails opent
 • Informatie over uw bezoeken op de Persoonlijke WebSite van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Uw productkeuze en -voorkeuren

Zie ook de sectie "Cookies, tracking pixels en andere technologieën" hieronder.


Hoe gebruiken wij deze informatie?

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om aanbiedingen, producten en services aan te bieden, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en voor de hieronder beschreven doeleinden als dit in ons rechtmatig belang is en niet wordt overtroffen door uw recht op gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat wij, afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, deze om meer dan één wettelijk toegestane reden kunnen verwerken. Deze informatie stelt ons in staat u in contact te brengen met een onafhankelijke schoonheidsconsultant  waar u producten kunt kopen, u kennis kunt maken met de opwindende mogelijkheid zelfstandige Mary Kay schoonheidsconsultant te worden, en onze websites en services te beheren, ook voor de zelfstandige schoonheidsconsultant.

De informatie die wij over u verzamelen kunnen wij in het bijzonder als volgt gebruiken:

 • Verzending van productmonsters, producten en informatie op aanvraag.
 • Ontwikkeling van nieuwe en betere producten en services
 • Deelname aan wedstrijden, programma's of aanbiedingen die u aanvraagt of op verzoek van uw zelfstandige schoonheidsconsultant.
 • In verband met de services die wij uw zelfstandige schoonheidsconsultant aanbieden
 • Het aanmaken en onderhouden van uw account en/of het account van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Verwerking van betalingen voor aankopen of andere services voor of in naam van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Bescherming tegen en opsporing van potentieel frauduleuze transacties
 • Wanneer het wettelijk is toegestaan individuele, ongevraagde aanbiedingen en informatie over de producten en diensten van Mary Kay in de vorm van brieven te verstrekken, onder meer in verband met services die aan uw zelfstandige schoonheidsconsultant worden geleverd
 • Ontwikkeling en levering van reclame die voor uw interesses op maat is gemaakt
 • Evaluatie van het gebruik van onze producten, services en websites
 • Vaststellen hoe u op onze site bent gekomen en hoe u de site gebruikt, zodat wij deze kunnen verbeteren
 • Evaluatie van de effectiviteit van onze reclame
 • Bevestiging van onze zakelijke voorwaarden en andere bedrijfsadministratie

Wij gebruiken deze informatie alleen voor de doeleinden waarvoor zij door ons is verzameld, tenzij wij van mening zijn dat wij deze informatie voor een ander doel moeten gebruiken en dat dit doel in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel.


Uw mogelijkheden en toegankelijkheid van uw gegevens


Opties:
u kunt bepalen hoe wij contact met u opnemen.


Digitale en elektronische communicatie: u ontvangt alleen reclameboodschappen op uw mobiele telefoon of per e-mail als u ons daarom vraagt of als uw zelfstandige schoonheidsconsultant ons vraagt deze naar u te sturen.

 

U kunt zich op elk moment afmelden voor reclameboodschappen op uw mobiele telefoon of per e-mail. Volg de instructies in elk bericht dat wij aan u sturen.

Wanneer u via een Persoonlijke WebSite informatie aan een zelfstandige schoonheidsconsultant heeft verstrekt, ziet u in de Richtlijn inzake Gegevensbescherming voor de Persoonlijke WebSite hoe u uw zelfstandige schoonheidsconsultant een vraag met uw wensen over het ontvangen resp. niet-ontvangen van mededelingen van haar via haar persoonlijke WebSite kunt sturen.

 

Toegankelijkheid: Wij erkennen het recht van mensen op toegang tot hun persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn. U kunt de persoonlijke contactgegevens die u aan Mary Kay verstrekt, bekijken, corrigeren of actualiseren. Bij sommige Mary Kay programma's bestaat de mogelijkheid persoonsgegevens online te bekijken of te actualiseren. Controleer waar u zich heeft geregistreerd om te zien of u uw gegevens daar kunt bekijken of actualiseren. Als u informatie aan een zelfstandige schoonheidsconsultant via haar Persoonlijke WebSite informatie hebt verstrekt, neem dan rechtstreeks contact met haar op als uw persoonsgegevens moeten worden geactualiseerd. U hebt ook wettelijke rechten; deze worden beschreven in het hoofdstuk "Rechten van de betrokkenen". Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ons (zie contactgegevens hierboven), met de afdeling Customer Service of het Global Privacy Team.


Cookies, tracking pixels en andere technologieën


Hoe gebruiken wij cookies, tracking pixels en andere technologieën?
Wij gebruiken deze technologieën om u een rijkere en meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken internetcookies en andere technologieën om persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan en andere technologieën, die wij met u delen en waarvoor wij eventueel uw toestemming vragen om deze te gebruiken. Zie hieronder voor meer details.

 

Cookies: een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw gebruik van de website op te slaan. Wij gebruiken cookies om te controleren hoe onze websites worden gebruikt en om uw online ervaring persoonlijker vorm te geven. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert op een van onze websites, slaan wij een unieke code in een cookie op uw computer op. De volgende keer dat u vanaf deze computer de site bezoekt, zullen onze servers u aan deze cookie herkennen. Wij kunnen de informatie die u ons bij de registratie hebt verstrekt dan combineren met uw activiteiten op onze websites om u een betere website-ervaring te bieden.

 

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. De volgende links vertellen u meer over cookies, inclusief hoe u ze op uw computer kunt weigeren:


Tracking pixels:
tracking pixels zijn kleine codes die zijn ingebed in websites of e-mails. Wij kunnen gebruik maken van tracking pixels om cookies te plaatsen of met cookies te communiceren, bezoekers van een website te tellen en gebruikspatronen te identificeren. Wij kunnen ook trackingpixels in e-mails aan u opnemen, zodat wij weten welke berichten zijn geopend of doorgestuurd.

 

U kunt het verzamelen van informatie door trackingpixels op de hierboven beschreven manier deactiveren door cookies zoals bovenstaand te weigeren.

 

Andere technologieën: hier zijn enkele voorbeelden van andere technologieën die wij kunnen gebruiken om betere services te verlenen:

 • Sessievariabelen: informatie die bij het bladeren van het ene webadres naar het andere wordt doorgegeven.
 • Browser Plug-ins/Add-ons: extra webcomponenten die mogelijk op onze websites moeten worden geïnstalleerd om bepaalde webfuncties uit te voeren. U besluit of u deze componenten al dan niet installeert.


Reclame door derden:
wij kunnen derden, waaronder zakenrelaties, toestaan advertenties op onze websites te plaatsen. Sommige van deze bedrijven kunnen een cookie op uw computer plaatsen om deze te herkennen wanneer ze u online advertenties sturen. Dit geeft hen een inzicht in waar u of anderen die uw computer gebruiken, uw advertentie hebben gezien en stelt hen in staat advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. Wij hebben geen controle over het gebruik van cookies door deze bedrijven.


Doorgeven van informatie

Het succes van onze onderneming hangt af van uw vertrouwen; daarom verkopen wij uw persoonsgegevens niet aan bedrijven buiten Mary Kay, tenzij wij uw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen zoals hieronder en binnen Mary Kay beschreven.

 

Externe dienstverleners: voor bepaalde services namens ons zijn wij op externe dienstverleners aangewezen, aan wie wij eventueel uw persoonsgegevens doorgeven, echter alleen voor de doeleinden die in deze Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten worden beschreven. Houd er rekening mee dat wij onze dienstverleners alleen de persoonsgegevens ter beschikking stellen die zij nodig hebben om hun services uit te voeren. Bovendien zijn zij verplicht deze informatie te beschermen en niet voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Wij zijn onder andere op de volgende gebieden afhankelijk van dienstverleners:

 • Het vervullen van uw product- en serviceaanvragen en het beantwoorden van uw vragen
 • Beheer van onze websites en verzending van onze berichten per e-mail of naar uw mobiele telefoon
 • Het versturen van productmonsters, het contacteren van winnaars van wedstrijden, betalingsbeheer of andere taken in onze naam
 • Evalueren van gegevens, soms in combinatie met andere bronnen, om u gerichtere berichten te sturen.
 • Onderzoek en evaluatie van gegevens om onze producten, services en websites te verbeteren


Andere situaties waarin wij uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven:

 • Voor zover wettelijk toegestaan, om de rechten en eigendommen van Mary Kay te beschermen en te verdedigen (onder meer het doen gelden van onze Algemene voorwaarden en overeenkomsten).
 • Bovendien voor zover door de wet en/of door overheidsinstanties voorgeschreven.


Geaggregeerde en niet-persoonsgerelateerde informatie:
eventueel geven wij geaggregeerde gegevens voor algemene bedrijfsanalyse door, u bent daardoor echter niet te identificeren. Wij kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers van Mary Kay websites of serviceaanbiedingen bekendmaken.


Beveiliging van de informatie

Wij besteden veel aandacht aan de veilige opslag van persoonsgegevens. Wij nemen passende technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of wijziging te beschermen.

Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot degenen die ze voor zakelijke doeleinden nodig hebben. Verder zullen wij ervoor zorgen dat onze veiligheidsmaatregelen in verhouding staan tot de omvang van de schade die zou kunnen worden veroorzaakt door verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of wijziging van de informatie. Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het zakelijke doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. In sommige gevallen vereisen contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen echter dat persoonsgegevens pas na een bepaalde periode worden gewist.

Wij hebben tevens procedures geïmplementeerd om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de bevoegde regelgevende instantie op de hoogte brengen als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan onze externe dienstverleners doorgeven, eisen wij van deze bedrijven dat zij de gegevens beschermen en de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wanneer wij gevoelige informatie verzamelen of verzenden, zoals een creditcardnummer, gebruiken we de standaardmethoden in de sector om die informatie te beschermen.

Wilt u er rekening mee houden dat het onder bepaalde omstandigheden nodig kan zijn persoonsgegevens in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid bekend te maken, onder meer ten behoeve van de nationale veiligheid of de strafvervolging.


Gegegensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar databases van Mary Kay, waaronder Mary Kay Inc., in landen buiten het land waar de informatie is verstrekt, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Russische Federatie. Het Global Privacy Program van Mary Kay Inc. biedt in alle landen hetzelfde hoge niveau van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens en garandeert dit door middel van passende procedures en contracten.

Gegevens kunnen worden overgedragen aan een leverancier of zakenrelatie die services  verleent aan Mary Kay, zoals gerichte e-mailcommunicatie, het verzenden van informatie of productmonsters. Deze leveranciers en zakenrelaties zijn verplicht de persoonsgegevens volgens dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren, en mogen de informatie uitsluitend voor het uitvoeren van de services gebruiken waarvoor zij van Mary Kay opdracht hebben ontvangen. (Zie het gedeelte "Externe dienstverleners" hierboven.)

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeven. Deze landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen onderworpen zijn aan wetten die niet dezelfde bescherming bieden als de EER. Om een adequate bescherming voor persoonsgegevens te bieden die Mary Kay in de Verenigde Staten vanuit de EER ontvangt, heeft Mary Kay Inc. zichzelf gecertificeerd en verklaard te voldoen aan de bepalingen van het EU-VS Privacy Shield zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de EER worden overgedragen. In geval van een conflict tussen de bepalingen van deze Privacy Policy en de bepalingen van het Privacy Shield prevaleren de bepalingen van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield en de certificering van Mary Kay kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov.

Met betrekking tot de persoonlijke informatie die in het kader van het Privacy Shield is ontvangen, is Mary Kay Inc. onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de mededingingsautoriteit (Federal Trade Commission) in de Verenigde Staten. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn persoonsgegevens in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid bekend te maken, onder meer ten behoeve van de nationale veiligheid of de strafvervolging.

Mary Kay Inc. verbindt zich er tevens toe onopgeloste klachten in het kader van het EU-VS-privacy shield bij een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme in te dienen, het BBB EU-privacy shield, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een reactie op uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid door Mary Kay wordt behandeld, ga dan naar de BBB EU Privacy Shield website (https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers); daar vindt u meer informatie en kunt een klacht indienen.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit omvat onder meer de naleving van wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. De passende bewaartermijn is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke vereisten, de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt en de vraag of wij deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen; meer informatie daarover vindt u in "Rechten van de betrokkenen" hieronder.

Als wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat zij niet meer met u in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld voor onderzoek of statistische doeleinden), mogen wij deze informatie onbeperkt en zonder verdere kennisgeving aan u gebruiken.


Rechten van de betrokkenen

Indien uw persoonlijke gegevens door Mary Kay Cosmetics GmbH worden verzameld en gebruikt of indien u een in de Europese Unie gevestigde zelfstandige schoonheidsconsultant bent en uw persoonsgegevens door een onderneming van de Mary Kay Group worden verzameld of gebruikt, hebt u bepaalde wettelijke rechten, de zogenaamde "rechten van de betrokkenen", die aan beperkingen onderhevig kunnen zijn. Deze rechten omvatten: (i) op verzoek toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens; (ii) op verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te verbieden; en (iii) op verzoek uw persoonsgegevens in digitale vorm aan u of een derde partij te verstrekken. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan via de contactgegevens in deze Richtlijn voor gegevensbescherming contact met ons op.

De uitoefening van de hierboven beschreven rechten is voor u gratis. Als uw verzoek echter klaarblijkelijk ongegrond, herhaald of overdreven is dan wel met onnodige kosten gepaard gaat, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Alternatief behouden wij ons het recht voor uw verzoek onder deze omstandigheden niet in behandeling te nemen. Om uw identiteit te bevestigen als u toegang wilt krijgen tot uw persoonsgegevens of een van uw rechten wilt uitoefenen, moeten wij mogelijk specifieke informatie van u vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegden worden doorgegeven.


Online gegevensbescherming van kinderen

Wij zijn van mening dat voor kinderen extra bescherming op internet belangrijk is. Wij moedigen ouders en voogden aan met hun kinderen tijd online door te brengen om deel te nemen aan en toezicht te houden op hun online activiteiten.

Wij zijn niet van plan persoonsgegevens van kinderen onder de 14 jaar te verzamelen. Bij het verzamelen van persoonsgegevens op onze websites vragen wij om leeftijdscontrole, zodat wij geen informatie verzamelen van personen onder de 14 jaar.


Wijzigingen van onze Richtlijn voor gegevensbescherming

Wijzigingen van deze Richtlijn voor gegevensbescherming zullen worden gepubliceerd en de ingangsdatum zal worden geactualiseerd naarmate deze Richtlijn voor gegevensbescherming of de globale Richtlijn voor gegevensbescherming wordt gewijzigd. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen door naar uw laatst bekende e-mailadres te e-mailen of door een kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen.


Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens in verband met Mary Kay of een van onze websites dan wel andere vragen over de gegevensbescherming bij Mary Kay, neem dan contact met ons op:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Abteilung Kundenservice
Kistlerhofstr. 75
81379 München, Duitsland

E-mailadres: service-de@mkcorp.com
Telefoonnummer: 089 800 900 112

of

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001, U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Globale Verklaring over Gegevensbescherming van Mary Kay

Mary Kay is zich bewust van het belang van gegevensbescherming. Ons primaire doel is het beschermen, verzamelen en gebruiken van de ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens in de geest van een van onze belangrijkste basisprincipes – de Gouden Regel. Uw keuze over uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij zullen de informatie alleen zo gebruiken en bewaren als u bij het indienen van de informatie is meegedeeld. Dit betekent dat wij niet handelen met persoonsgegevens die u ons verstrekt en dat wij deze niet verkopen. Deze wereldwijde verklaring over gegevensbescherming beschrijft hoe wij uw vertrouwen behouden.

Wij streven ernaar de implementatie van het privacybeleid wereldwijd te harmoniseren. Onze richtlijnen voor gegevensbescherming zijn ontworpen om te voldoen aan en zijn van toepassing op de wetten van elk land waarin wij actief zijn; zij gelden voor:

 • Alle personen die ons persoonsgegevens verstrekken, zoals zelfstandige schoonheidsconsultants, consumenten, klanten, deelnemers aan onderzoeken, zakenpartners, aandeelhouders, sollicitanten, medewerkers, gepensioneerden, enz.
 • Alle landen waar wij actief zijn, ook al zijn daar geen regels voor gegevensbescherming van kracht.
 • Alle contactmethodes zoals internet, direct mail, telefoon en mobiele telefoon, evenals alle andere toekomstige technologieën en methodes die eventueel worden gebruikt.

De gegevensbescherming wordt bij Mary Kay bewaakt door ons Global Privacy Team, dat alle geografische regio's waarin wij actief zijn en alle bedrijfsprocessen die persoonsgegevens verzamelen omvat – bijvoorbeeld van zelfstandige schoonheidsconsultants, consumentenpromoties en werknemersprogramma's. Mary Kay gebruikt de beste praktijken volgens de industriestandaard om zorgen met betrekking tot de gegevensbescherming aan te pakken en persoonsgegevens te beschermen.

Onze Richtlijnen voor gegevensbescherming zijn ontworpen om internationaal aanvaarde beginselen m.bt. gegevensbescherming resp. eerlijke informatiepraktijken weer te geven, zoals die welke zijn bepaald in de Algemene EU-Verordening voor gegevensbescherming en het EU-VS-privacyshield van het Amerikaanse Ministerie van Handel (https://www.privacyshield.gov).

Mary Kay Inc. heeft gecertificeerd dat zij voldoet aan de principes van het EU-VS Privacy Shield op het gebied van communicatie, keuzemogelijkheid, verspreiding, veiligheid, gegevensintegriteit, toegankelijkheid en implementatie. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma en onze certificeringspagina kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov.

Elke Mary Kay onderneming heeft zijn eigen richtlijn voor gegevensbescherming, die zowel de landspecifieke wetten als de principes beschreven in de Globale Richtlijn voor gegevensbescherming van Mary Kay omvat. Selecteer hier uw land en lees de Richtlijn voor gegevensbescherming voor uw locatie.

Deze principes en de implementatie ervan door Mary Kay zijn hieronder te vinden.

Waarom verzamelen wij informatie?

Mary Kay verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om een ongelooflijke businessmogelijkheid, fantastische producten en eersteklas services te bieden aan zelfstandige schoonheidsconsultants en hun klanten, de consumenten van onze producten en services, medewerkers en anderen die met Mary Kay in contact komen. Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat nodig is om onze doelen (superieure kwaliteit, waarde en mogelijkheden) te bereiken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld e-mailadressen om de gevraagde informatie naar zelfstandige schoonheidsconsultants, consumenten, medewerkers en sollicitanten te sturen, en de feedback van zelfstandige schoonheidsconsultants en consumenten over producten en services om deze te verbeteren.

Informatie

Wij informeren personen over de aard van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, of deze wordt gedeeld met anderen om de producten of services te leveren die zij wensen en hoe zij bij vragen contact met hun lokale Mary Kay vestiging of Mary Kay's privacy team kunnen opnemen. Onze websites bevatten een link naar onze Richtlijnen voor gegevensbescherming en andere doelgerichte verklaringen over gegevensbescherming voor gebruikers die wellicht aanvullende informatie over bepaalde delen van onze websites nodig hebben.

Opties

Personen die ons informatie verstrekken, hebben verschillende mogelijkheden om verdere communicatie van ons te ontvangen. Onze e-mails en nieuwsbrieven worden alleen verzonden naar personen die hierom gevraagd hebben, of als uw zelfstandige schoonheidsconsultant ons gevraagd heeft ze naar u te sturen. In onze mededelingen vindt u informatie over hoe u zich in de toekomst voor het ontvangen van deze mededelingen kunt afmelden. Soms vragen wij u of u wilt deelnemen aan marktonderzoek en nemen wij na uw toestemming contact met u op.

Technologie

Mary Kay gebruikt verschillende technologieën om schoonheidsconsultants, consumenten, medewerkers en anderen nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij informeren u wanneer wij technologieën gebruiken die van invloed zijn op de gegevensbescherming. Wij gebruiken internetcookies om persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan en informeren u over het gebruik ervan. Afhankelijk van het land waarin u woont, vragen wij daarvoor uw toestemming.

Toegankelijkheid

Mary Kay neemt maatregelen om de juistheid van de door ons gebruikte persoonsgegevens te garanderen. U hebt in redelijke mate toegang tot de persoonsgegevens die wij ontvangen en u kunt deze gegevens bekijken, corrigeren of ons vragen ze niet te gebruiken.

Veiligheid

Mary Kay beschermt de persoonsgegevens onder haar beheer tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging door middel van standaard beveiligingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot degenen die ze voor zakelijke doeleinden nodig hebben. Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. In sommige gevallen vereisen contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen echter dat persoonsgegevens pas na een bepaalde periode worden gewist.

Gegevensoverdracht

Wij kunnen persoonsgegevens aan Mary Kay databases overdragen in landen buiten het land waar de informatie ter beschikking is gesteld. Ons Global Privacy Program biedt in alle landen hetzelfde hoge niveau van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens en garandeert dit door middel van passende procedures en contracten. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan een leverancier of zakenpartner die services aan Mary Kay en/of zelfstandige schoonheidsconsultants verleent. Deze leveranciers en zakenpartners zijn verplicht de persoonsgegevens volgens dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren. Zij mogen de informatie alleen gebruiken om de door u, Mary Kay of uw zelfstandige schoonheidsconsultant gevraagde service te verlenen.

Kinderen

Het is niet de bedoeling van Mary Kay persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 14 jaar of op de leeftijd die door de lokale wetgeving wordt vereist. Op onze websites vragen wij om een bevestiging van de leeftijd voordat we persoonsgegevens verzamelen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens van kinderen verzamelen.

Verantwoording

Mary Kay verwacht van medewerkers en partners dat zij het vertrouwen van degenen die ons persoonsgegevens doorgeven, niet beschamen. Onze medewerkers nemen deel aan scholingen over gegevensbescherming en in ons wereldwijde programma over ondernemingsgedrag leggen wij de nadruk op het belang van gegevensbescherming. Medewerkers die met persoonsgegevens omgaan, ondergaan een zelfbeoordeling over gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig en beschermd zijn. Wij controleren regelmatig of de bepalingen voor gegevensbescherming worden opgevolgd.

De Richtlijnen voor gegevensbescherming en methodes voor gegevensbescherming van Mary Kay worden door middel van contracten naar onze leveranciers en zakenpartners uitgebreid. Bovendien ondersteunen wij de zelfregulering van de branche als een flexibele manier om gelijke tred te houden met toekomstige onderwerpen ten aanzien van gegevensbescherming.

Verdere details en de richtlijn voor gegevensbescherming van het betreffende land vindt u in de Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten.

Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen heeft over de gegevensbescherming, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Klik hier om uw land en het juiste adres/e-mail adres te selecteren, of neem contact met ons op via het onderstaande post- of e-mail adres. Aarzel niet ons uw vragen of opmerkingen in uw moedertaal te sturen.

Anders kunt u via dit adres contact met ons opnemen:

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison
TX 75001
USA

privacy.global@mkcorp.com
+1 (800) 453-1140

Wij streven ernaar samen met u een eerlijke oplossing te vinden in geval van klachten of zorgen over de bescherming van gegevens. Wij werken samen met de autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer zij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op de gegevensbescherming.

Mary Kay Inc. neemt deel aan het geaccrediteerde ondernemingsprogramma van de US Council of Better Bureau (BBB). Voor meer informatie over dit programma en de procedures voor het oplossen van geschillen kunt u terecht op https://www.bbb.org.

Rechten m.b.t. gegevensbescherming in de Europese Unie

In overeenstemming met de principes van het EU-VS Data Shield verplicht Mary Kay zich klachten in verband met de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van personen die in de Europese Unie wonen of van personen van wie de persoonsgegevens door een Mary Kay onderneming in de Europese Unie worden verwerkt, op te lossen. EU-burgers met vragen of klachten over deze Richtlijn voor gegevensbescherming moeten eerst met Mary Kay in hun land contact opnemen.

Mary Kay Inc. verbindt zich er tevens toe onopgeloste klachten in het kader van het EU-VS-privacy shield bij een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme in te dienen, het BBB EU-privacy shield, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een reactie op uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid door Mary Kay wordt behandeld, ga dan naar de BBB EU Privacy Shield website (https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers); daar vindt u meer informatie en kunt een klacht indienen.

Informatie over wijzigingen van de Richtlijn voor gegevensbescherming

Mary Kay zal u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen in onze Globale Richtlijn voor gegevensbescherming, die samen met de nieuwe versie op deze website zullen worden geplaatst. Wijzigingshistorie:

Laatste actualisering: [mei 2018]

2004 online Richtlijn voor gegevensbescherming, voor het eerst gepubliceerd

2006, actualisering: geactualiseerde informatie over informatieveiligheid en online gegevensbescherming.

2012, actualisering: bij de actualiseringen van 2012 ging het erom de inspanningen ten aanzien van gegevensbescherming van alle Mary Kay markten wereldwijd te harmoniseren en klanten, zelfstandige schoonheidsconsultants, medewerkers en anderen die onze websites bezoeken, één enkel aanspreekpunt te bieden waar zij informatie kunnen krijgen over onze richtlijnen en hun rechten met betrekking tot persoonsgegevens. De wijzigingen omvatten bovendien actualiseringen met betrekking tot wetswijzigingen in veel van de landen waar Mary Kay actief is.

2016, actualisering: de actualiseringen van 2016 hebben betrekking op de deelname aan het EU-VS Privacy Shield.

2018, actualisering: de tekst is verduidelijkt en bijgewerkt met betrekking tot de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming geactualiseerd.

Verklaring over gegevensbescherming voor zelfstandige schoonheidsconsultants

Mary Kay biedt al meer dan 50 jaar zelfstandige schoonheidsconsultants op  de hele wereld grenzeloze mogelijkheden. Vertrouwen is een van de hoekstenen waarop Mary Kay is gebouwd. In deze geest van vertrouwen en in de geest van de Gouden Regel verplichten wij ons de persoonsgegevens te beschermen die wij over u verzamelen.

Deze Verklaring over gegevensbescherming is speciaal voor u opgesteld. Zij beschrijft de informatie die wij  van zelfstandige schoonheidsconsultants verzamelen, hoe die informatie wordt gebruikt en beschermd, en welke keuzes u heeft met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

Er zijn afzonderlijke Richtlijnen voor gegevensbescherming die betrekking hebben op de persoonsgegevens van klanten en anderen.

Wie zijn wij?

Mary Kay Cosmetics GmbH Duitsland, Kistlerhofstr. 75, 81379 München, handelsregisternummer HRB 76509, behoort tot de wereldwijde ondernemingsgroep van Mary Kay en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Richtlijn voor gegevensbescherming wordt namens de Mary Kay Group uitgegeven; wanneer we in deze Richtlijn verwijzen naar "Mary Kay", "wij", "ons" of "onze", bedoelen we het Mary Kay kantoor dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Als u vragen heeft over deze Richtlijn voor gegevensbescherming of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Abteilung Kundenservice
Kistlerhofstr. 75
81379 München, Duitsland

E-mailadres: service-de@mkcorp.com
Telefoonnummer: 089 800 900 112

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in ons geval bij de Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming (https://www.datenschutz-bayern.de/vorstell/impressum.html). Wij streven ernaar samen met u een eerlijke oplossing te vinden in geval van klachten of zorgen over de bescherming van gegevens. Wij werken samen met de autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer zij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op de gegevensbescherming. Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons in de gelegenheid stelt uw klachten/zorgen te behandelen voordat u de regelgevende instanties benadert, neem dus eerst contact met ons op.

Welke informatie verzamelen wij?

Mary Kay verzamelt de volgende informatie van en over u om ons in staat te stellen met u als zelfstandige schoonheidsconsultant zaken te doen en u te voorzien van onder meer actuele product- en bedrijfsinformatie voor een efficiënte Mary Kay business:

 • Naam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Demografische gegevens
 • Informationen over uw familie, bijv. burgerlijke staat
 • Identificatienummer
 • Consultantnummer
 • Naam van uw recruiter, zelfstandige sales director, zelfstandige national sales director
 • Namen van de consultants die u hebt gerecruit
 • Productbestelhistorie
 • Betalingsinformatie (bijv. creditcard of financiële informatie in verband met uw bestellingen bij de onderneming)
 • Provisiehistorie
 • Informatie over telefoongesprekken met de klantenservice
 • Alle andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw Mary Kay business of die ons door andere zelfstandige schoonheidsconsultants of consumenten over u wordt verstrekt.

Voor zover wij dit niet uitdrukkelijk verzoeken of toejuichen, verzoeken wij u geen zogenaamde persoonsgegevens van "speciale categorieën" volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. informatie over uw gezondheidstoestand) aan ons door te geven. Als wij u ooit om dergelijke informatie vragen, moet u ons voor het verzamelen en gebruiken van deze informatie uw uitdrukkelijke toestemming geven en wij zullen deze alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Als zelfstandige Mary Kay schoonheidsconsultant hebt u weliswaar uw eigen bedrijf, maar u staat er niet alleen voor. Als regel gebruiken wij de informatie die wij van u en over u verzamelen om u de producten en services te leveren die u en uw klanten wensen en om de efficiënte uitvoering van de Mary Kay businessmogelijkheid te vergemakkelijken, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze contractuele verplichtingen met u, en voor de hieronder uiteengezette doeleinden als dit in ons rechtmatig belang is en deze belangen niet worden overtroffen door uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat wij, afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, deze om meer dan één wettelijk toegestane reden kunnen verwerken.

Uw gegevens zullen in het bijzonder worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van bestellingen, productmonsters, premies, producten en informatie
 • Informatie over producten, services, promoties en voordelen die door of via Mary Kay worden aangeboden
 • Ontwikkeling van nieuwe producten en services
 • Deelname aan wedstrijden, programma's, promoties of aanbiedingen die u aanvraagt
 • Het verstrekken van informatie over services die wij via derden hebben geregeld.
 • Het aanmaken en beheer van uw account(s)
 • Verwerking van betalingen voor aankopen of andere services
 • Levering van services die u in staat stellen uw klanten beter van dienst te zijn
 • Bescherming tegen en opsporing van potentieel frauduleuze transacties
 • Verstrekking van informatie over producten en acties van strategische partners en complementaire bedrijven
 • Ontwikkelen en leveren van productinformatie, reclame en business tools die op maat gemaakt zijn voor uw interesses
 • Evaluatie van het gebruik van onze producten, services en websites
 • Vaststellen hoe u onze websites gebruikt
 • Bepalen hoe u de door Mary Kay aangeboden zakelijke hulpmiddelen kunt gebruiken, onder meer de Persoonlijke WebSite en andere e-commerce tools
 • Evaluatie van de effectiviteit van onze reclame en campagnes
 • Handhaving van onze Algemene Voorwaarden en ander beheer van onze relatie met u
 • Naleving van de overeenkomst voor zelfstandige schoonheidsconsultants, zelfstandige sales directors en/of zelfstandige national sales directors
 • Berekening, verwerking en toezending van provisiebetalingen, prijzen en premies
 • Het verzenden van algemene correspondentie over uw overeenkomsten of uw relatie met Mary Kay
 • Het onderhouden van onze contractuele relatie met u en andere zelfstandige schoonheidsconsultants, zelfstandige sales directors en zelfstandige national sales directors
 • Beheer van onze websites en services, zodat wij u onbeperkte mogelijkheden kunnen blijven bieden in het kader van uw Mary Kay business.
 • Naleving van alle toepasselijke regelgevende of wettelijke vereisten


Wij gebruiken deze informatie alleen voor de doeleinden waarvoor zij door ons is verzameld, tenzij wij van mening zijn dat wij deze informatie voor een ander doel moeten gebruiken en dat dit doel in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel.
 

Gebruik van cookies en andere technologieën

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om informatie over u te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze services, online advertenties bekijkt dan wel andere informatie op Mary Kay InTouch® of wel marykay.de bekijkt. In sommige gevallen gebruiken we deze technologieën ook voor een soepelere internetervaring. Wij kunnen onder meer de volgende informatie met deze technologieën van u verzamelen:

 • Uw browsertype en uw besturingssysteem
 • IP-adres
 • Websites die u bezoekt
 • Links waar u op klikt
 • E-mails van Mary Kay die u opent en/of doorstuurt
 • Aanbiedingen of links van Mary Kay die u vanuit e-mails opent
 • Websites van waaruit u naar onze site komt of die u na onze site bezoekt
 • Geselecteerde elementen
Wij gebruiken deze informatie om u een gebruiksvriendelijkere ervaring te bieden en om onze services en informatie te verbeteren.

Uw mogelijkheden en toegankelijkheid van uw gegevens

Wij moeten de gegevens van onze zelfstandige schoonheidsconsultants gebruiken om onze contractuele relatie met u en anderen uit te oefenen en om u de meest actuele informatie te verstrekken, zodat u uw zelfstandige Mary Kay business met succes kunt leiden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u toegang tot uw gegevens en bepaalde opties.

Opties

U kunt bepalen hoe wij contact met u opnemen.

Digitale en elektronische informatie

Wij sturen reclameboodschappen naar uw mobiele telefoon of per e-mail als u zich daarvoor heeft aangemeld. Door het ondertekenen van de overeenkomst voor zelfstandige schoonheidsconsultants of door u aan te sluiten bij de online community van onafhankelijke schoonheidsconsultants, zelfstandige sales directors en zelfstandige internationale sales directors, heeft u in de regel uw toestemming gegeven deze communicatie te ontvangen.

Als u niet langer bepaalde reclamemededelingen wenst te ontvangen van Mary Kay en derden die u namens ons op uw mobiele telefoon of per e-mail informatie sturen, volg dan de eenvoudige instructies in elk van deze mededelingen op. Het is mogelijk dat wij u bepaalde informatie elektronisch moeten toesturen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst voor zelfstandige schoonheidsconsultants en uw relatie met de onderneming.

Postzendingen

In verband met uw status van zelfstandige schoonheidsconsultant kunnen wij u van tijd tot tijd aanbiedingen, productinformatie en marketingtools toesturen die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Het is mogelijk dat bepaalde materialen per post naar u moeten worden verzonden in verband met uw status van zelfstandige schoonheidsconsultant; bij andere Mary reclamezendingen kunt u zich afmelden. Neem contact op met de klantenservice om uw instellingen te actualiseren. 

WILT U REKENING HOUDEN MET HET VOLGENDE: Indien u niet langer reclamemededelingen van ons wenst te ontvangen, zullen wij uw verzoek zoveel mogelijk respecteren, terwijl wij tegelijkertijd aan onze afspraken met u met betrekking tot uw status van zelfstandige schoonheidsconsultant zullen voldoen. U blijft mededelingen over services ontvangen. Eventueel bewaren wij de informatie die wij over u hebben verzameld vanwege een bewaarplicht, contractuele bepalingen, voor evaluatie en om andere redenen zoals door de wet voorgeschreven/toegestaan.

Toegankelijkheid

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn. U kunt de persoonlijke contactgegevens die u aan Mary Kay verstrekt, bekijken, corrigeren of actualiseren. Bij de meeste Mary Kay programma's bestaat de mogelijkheid persoonsgegevens online te bekijken of te actualiseren, o.a. op Mary Kay InTouch of op Persoonlijke WebSites. U heeft ook wettelijke rechten; deze worden beschreven in het hoofdstuk "Rechten van de betrokkenen". Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ons (zie contactgegevens hierboven), met de afdeling Customer Service of het Global Privacy Team.

Doorgeven van gegevens

In de regel geven wij geen persoonsgegevens door aan bedrijven buiten Mary Kay. Onder bepaalde omstandigheden hebben zelfstandige schoonheidsconsultants de beschikking over speciale aanbiedingen van derden; in deze gevallen geven wij uw gegevens alleen door als wij u daarvan op de hoogte hebben gesteld en uw toestemming hebben ontvangen.

Wij kunnen uw informatie delen met potentiële klanten die door ons doorverwezen willen worden naar een zelfstandige schoonheidsconsultant als dit wettelijk is toegestaan en/of als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wij geven informatie door aan andere zelfstandige schoonheidsconsultants om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de zelfstandige schoonheidsconsultant, onder meer aan uw recruiter, uw zelfstandige sales director(s) en uw zelfstandige national sales director(s), ter uitvoering van onze overeenkomsten met u en deze categorieën personen. Wij geven uitsluitend de persoonsgegevens door die nodig zijn om u te ondersteunen en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.

Externe dienstverleners

Wij zijn op externe dienstverleners aangewezen om diverse services in onze naam te verrichten. Het kan nodig zijn uw persoonsgegevens met hen te delen, maar alleen voor de doeleinden beschreven in deze Richtlijn voor gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat wij onze dienstverleners alleen de persoonsgegevens ter beschikking stellen die zij nodig hebben om hun services uit te voeren. Bovendien zijn zij verplicht deze informatie te beschermen en niet voor andere doeleinden te gebruiken. Wij zijn onder andere op de volgende gebieden afhankelijk van dienstverleners:

 • Het vervullen van uw product- en serviceaanvragen en het beantwoorden van uw vragen
 • Beheer van onze websites en verzending van onze berichten per e-mail of naar uw mobiele telefoon
 • Het versturen van productmonsters, het contacteren van winnaars van wedstrijden, betalingsbeheer of andere taken in onze naam
 • Evalueren van gegevens, soms in combinatie met andere bronnen, om u of op uw verzoek ook klanten gerichtere berichten te sturen.
 • Onderzoek en evaluatie van gegevens om onze producten, services en websites te verbeteren
 • Verrichten van andere door ons gevraagde services

Doorgeven van informatie binnen de zelfstandige verkooporganisatie van Mary Kay

 • Ten behoeve van erkenning en de toekenning van prijzen
 • Voor de implementatie van mentorprogramma's en contacten binnen de zelfstandige verkooporganisatie

Andere situaties

Eventueel geven wij uw persoonsgegevens ook in de volgende situaties door:

 • Om wereldwijd eersteklas service volgens de Gouden Regel te leveren, kunnen wij in een beschermde omgeving persoonsgegevens met andere Mary Kay maatschappijen delen.
 • Voor zover door de wet en/of door overheidsinstanties voorgeschreven.
Eventueel geven wij geaggregeerde gegevens voor algemene bedrijfsanalyse door, u bent daardoor echter niet te identificeren. Wij kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers van Mary Kay websites of serviceaanbiedingen bekendmaken.

Gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar databases van Mary Kay, waaronder Mary Kay Inc., in landen buiten het land waar de informatie is verstrekt, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Russische Federatie. Het Global Privacy Program van Mary Kay Inc. biedt in alle landen hetzelfde hoge niveau van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens en garandeert dit door middel van passende procedures en contracten.

Gegevens kunnen worden overgedragen aan een leverancier of zakenrelatie die diensten verleent aan Mary Kay, zoals het verzenden van informatie of productmonsters. Deze leveranciers en zakenrelaties zijn verplicht de persoonsgegevens volgens dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren, en mogen de informatie uitsluitend voor het uitvoeren van de services gebruiken waarvoor zij van Mary Kay opdracht hebben ontvangen. (Zie het gedeelte "Externe dienstverleners" hierboven.)

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeven. Deze landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen onderworpen zijn aan wetten die niet dezelfde bescherming bieden als de EER. Om een adequate bescherming voor persoonsgegevens te bieden die Mary Kay in de Verenigde Staten ontvangt vanuit de EER ontvangt, heeft Mary Kay Inc. zichzelf gecertificeerd en verklaard te voldoen aan de bepalingen van het EU-VS Privacy Shield zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de EER worden overgedragen. In geval van een conflict tussen de bepalingen van deze Privacy Policy en de bepalingen van de Richtlijn voor gegevensbescherming prevaleren de bepalingen van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield en de certificering van Mary Kay kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov.

Met betrekking tot de persoonlijke informatie die in het kader van het Privacy Shield is ontvangen, is Mary Kay Inc. onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de mededingingsautoriteit (Federal Trade Commission) in de Verenigde Staten. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn persoonsgegevens in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid bekend te maken, onder meer ten behoeve van de nationale veiligheid of de strafvervolging.

Mary Kay Inc. verbindt zich er tevens toe onopgeloste klachten in het kader van het EU-VS-privacy shield bij een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme in te dienen, het BBB EU-privacy shield, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een reactie op uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid door Mary Kay wordt behandeld, ga dan naar de BBB EU Privacy Shield website (https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers); daar vindt u meer informatie en kunt een klacht indienen.

Veiligheid

Mary Kay beschermt de persoonsgegevens onder haar beheer tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging door middel van standaard beveiligingsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot degenen die haar voor zakelijke doeleinden nodig hebben. Verder zullen wij ervoor zorgen dat onze veiligheidsmaatregelen in verhouding staan tot de omvang van de schade die zou kunnen worden veroorzaakt door verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of wijziging van de informatie. Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het zakelijke doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. In sommige gevallen vereisen contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen echter dat persoonsgegevens pas na een bepaalde periode worden gewist.

Wij hebben bovendien procedures geïmplementeerd om vermoedelijke inbreuken op de veiligheid van persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de bevoegde regelgevende instantie op de hoogte brengen als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit omvat onder meer de naleving van wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. De passende bewaartermijn is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke vereisten, de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt en de vraag of wij deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen; zie het gedeelte "Rechten van de betrokkenen" hieronder voor meer informatie. Houd er wel rekening mee dat wij in sommige gevallen wettelijk verplicht kunnen zijn bepaalde persoonsgegevens na een dergelijk verzoek te bewaren.

Als wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat zij niet meer met u in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld voor onderzoek of statistische doeleinden), mogen wij deze informatie onbeperkt en zonder verdere kennisgeving aan u gebruiken.

Rechten van de betrokkenen

Indien uw persoonlijke gegevens door Mary Kay Cosmetics GmbH worden verzameld en gebruikt of indien u een in de Europese Unie gevestigde zelfstandige schoonheidsconsultant bent en uw persoonsgegevens door een onderneming van de Mary Kay Group worden verzameld of gebruikt, hebt u bepaalde wettelijke rechten, de zogenaamde "rechten van de betrokkenen", die aan beperkingen onderhevig kunnen zijn. Deze rechten omvatten: (i) op verzoek toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens; (ii) op verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te verbieden; en (iii) op verzoek uw persoonsgegevens in digitale vorm aan u of een derde partij te verstrekken. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan via de contactgegevens in deze Richtlijn voor gegevensbescherming contact met ons op.

De uitoefening van de hierboven beschreven rechten is voor u gratis. Als uw verzoek echter klaarblijkelijk ongegrond, herhaald of overdreven is dan wel met onnodige kosten gepaard gaat, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Alternatief behouden wij ons het recht voor uw verzoek onder deze omstandigheden niet in behandeling te nemen. Om uw identiteit te bevestigen als u toegang wilt krijgen tot uw persoonsgegevens of een van uw rechten wilt uitoefenen, moeten wij mogelijk specifieke informatie van u vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegden worden doorgegeven.

Wijzigingen van deze Richtlijn voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze Richtlijn voor gegevensbescherming te wijzigen; wijzigingen worden van kracht na publicatie van de herziene Richtlijn voor gegevensbescherming op de website van Mary Kay Cosmetics GmbH of zoals vereist door de wet. Indien wij wezenlijke wijzigingen in deze Richtlijn voor gegevensbescherming aanbrengen, zullen wij u op de website van Mary Kay Cosmetics GmbH op de hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden.

Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens in verband met Mary Kay of een van onze websites dan wel andere vragen over de gegevensbescherming bij Mary Kay, neem dan contact met ons op:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Abteilung Kundenservice
Kistlerhofstr. 75
81379 München, Duitsland

E-mailadres: service-de@mkcorp.com
Telefoonnummer: 089 800 900 112

of

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001, U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Richtlijn voor gegevensbescherming voor de persoonlijke WebSite

Mary Kay ondersteunt het werk van zelfstandige Mary Kay schoonheidsconsultants door middel van programma's zoals de Persoonlijke WebSite, die zelfstandige schoonheidsconsultants in staat stelt met hun klanten via online tools contact te houden en gemakkelijk 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang te bieden tot informatie over de producten en services van Mary Kay® die de zelfstandige schoonheidsconsultant biedt.

Als u uw gegevens aan uw zelfstandige schoonheidsconsultant via haar Persoonlijke WebSite verstrekt, worden zij namens uw zelfstandige schoonheidsconsultant veilig opgeslagen. Uw gegevens zullen worden verstrekt aan Mary Kay, echter zonder uw toestemming alleen aan andere personen doorgegeven op de manier zoals beschreven in deze Richtlijn voor gegevensbescherming.

Wie zijn wij?

Uw zelfstandige schoonheidsconsultant is de zelfstandige schoonheidsconsultant via wier  Persoonlijke Website u uw gegevens verstrekt of heeft verstrekt. De contactgegevens van uw zelfstandige schoonheidsconsultant vindt u op haar Persoonlijke WebSite.

Mary Kay Cosmetics GmbH Duitsland, Kistlerhofstr. 75, 81379 München, handelsregisternummer HRB 76509, behoort tot de wereldwijde ondernemingsgroep Mary Kay; met "Mary Kay" in deze Richtlijn inzake gegevensbescherming bedoelen wij de betreffende Mary Kay-vestiging, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Als u vragen heeft over deze Richtlijn voor gegevensbescherming, inclusief hoe u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen, neem dan contact op met uw zelfstandige schoonheidsconsultant of met Mary Kay (zie de bovenstaande contactgegevens).

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in ons geval bij de Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming (https://www.datenschutz-bayern.de/vorstell/impressum.html). Wij streven ernaar samen met u een eerlijke oplossing te vinden in geval van klachten of zorgen over de bescherming van gegevens. Wij werken samen met de autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer zij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op de gegevensbescherming. Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons in de gelegenheid stelt uw klachten/zorgen te behandelen voordat u de regelgevende instanties benadert, neem dus eerst contact met ons op.

Welke informatie word er op de Persoonlijke WebSite geregistreerd?

Informatie die u uw zelfstandige schoonheidsconsultant via haar Persoonlijke WebSite ter beschikking stelt, is onder meer:

 • Naam, e-mailadres, postadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Naam van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Huidtype, huidskleur en informatie met betrekking tot voorliefde bij huidverzorging en make-up
 • Andere informatie over u, bijvoorbeeld geslacht of voorkeur voor productgebruik en/of gedrag.
 • Demografische gegevens
 • Voorkeuren voor toekomstige contacten
 • Contactgegevens van vrienden of familieleden met wie uw zelfstandige schoonheidsconsultant op uw verzoek contact kan opnemen.

Wanneer u de Persoonlijke Website van de zelfstandige schoonheidsconsultant bezoekt, worden cookies en andere technologieën gebruikt om informatie over u en uw gebruik van de website te verzamelen. De volgende informatie kan met deze technologieën worden verzameld:

 • Uw browsertype en besturingssysteem
 • Websites die u bezoekt
 • Links waar u op klikt
 • IP-adres
 • Van welke website u op onze website bent gekomen
 • Aanbiedingen of links die u vanaf de website kunt openen
 • Informatie over uw bezoeken aan of van de Persoonlijke Website
 • Winkelwagen-informatie
 • Aankoopgeschiedenis

Hoe wordt deze informatie gebruikt?

Uw zelfstandige schoonheidsconsultant zal de gegevens die u via haar persoonlijke website verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Eersteklas service leveren
 • Verstrekken van informatie over nieuwe producten en promoties die voor u interessant kunnen zijn
 • Communicatie met u over productbestellingen en voorkeuren
 • Uitvoering van de verkoop van het product aan u
 • Beheer van productbestellingen en levering
 • Het bepalen van uw productvoorkeuren en het toesturen van informatie of productmonsters
 • Het verstrekken van informatie over speciale aanbiedingen, promoties of prijsvragen
 • Afspraken regelen of informatie geven over de rol van gastvrouwen bij party's
 • Verzending van kennisgevingen over aankopen, betalingen en verzending

Mary Kay gebruikt de informatie die u via de Persoonlijke WebSite verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van het betalingsproces voor aankopen of andere services voor of namens uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Bescherming tegen en opsporing van potentieel frauduleuze transacties
 • Ondersteuning van de onafhankelijke schoonheidsconsultant bij het bepalen van uw voorkeuren
 • Evaluatie van het gebruik van de producten, services en websites van Mary Kay®.
 • Ontdekken hoe u naar de Persoonlijke WebSite bent gekomen en hoe u deze gebruikt om hem nog beter te maken voor u en uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Bepaling van de effectiviteit van de Persoonlijke WebSite
 • Implementatie van de bepalingen voor de Persoonlijke WebSite alsmede beheer en beveiliging van de website en van de business
 • Vragen of u wilt deelnemen aan marktonderzoeksactiviteiten en contact opnemen na uw goedkeuring
 • Het uitvoeren van de communicatie of informatie die u aan uw zelfstandige schoonheidsconsultant heeft gevraagd

De door u verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verzameld. Uw informatie zal alleen voor een ander doel worden gebruikt als dat andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Uw mogelijkheden en toegankelijkheid van uw gegevens

Als u de Persoonlijke Website gebruikt, verstrekt u uw gegevens aan de zelfstandige schoonheidsconsulent. Mary Kay heeft ook toegang tot uw informatie om u en uw zelfstandige schoonheidsconsultant service te verlenen, zoals beschreven in het gedeelte "Hoe wordt deze informatie gebruikt?" hierboven. U kunt er echter zeker van zijn dat Mary Kay de informatie die u via de Persoonlijke WebSite verstrekt, zal behandelen in overeenstemming met de richtlijnen die wij naast deze Richtlijn voor gegevensbescherming in onze Richtlijn voor gegevensbescherming voor consumenten en onze Globale Verklaring voor gegevensbescherming toelichten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bovenstaande Richtlijnen voor gegevensbescherming.

Als u informatie via de Persoonlijke WebSite rechtstreeks aan Mary Kay verstrekt kunt u direct contact opnemen met Mary Kay als u in verband met de Persoonlijke WebSite geen verdere communicatie rechtstreeks van Mary Kay wenst te ontvangen. Als u niet wilt dat uw zelfstandige schoonheidsconsultant u informatie doorstuurt of op een andere manier naar u toestuurt die niet rechtstreeks door Mary Kay via de Persoonlijke WebSite wordt verzonden, neem dan contact op met uw zelfstandige schoonheidsconsultant.

U kunt de persoonlijke contactgegevens die u verstrekt via de Persoonlijke Website bekijken, corrigeren of actualiseren. Neem daarvoor contact op met uw zelfstandige schoonheidsconsultant. U heeft ook wettelijke rechten; deze worden beschreven in het hoofdstuk "Rechten van de betrokkenen". Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw zelfstandige schoonheidsconsultant of met Mary Kay (zie contactgegevens hierboven).

Externe dienstverleners

Uw zelfstandige schoonheidsconsultant kan gebruik maken van de services van Mary Kay en derden om u een efficiënte, eersteklas service te bieden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, moeten uw zelfstandige schoonheidsconsultant en/of Mary Kay uw persoonlijke gegevens eventueel met hen delen, maar alleen voor de doeleinden die in deze Richtlijn voor gegevensbescherming worden beschreven. Houd er rekening mee dat deze dienstverleners alleen de persoonsgegevens krijgen die zij nodig hebben om de services te verlenen, dat zij verplicht zijn uw informatie te beschermen en dat zij deze niet voor andere doeleinden mogen gebruiken.

Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor de volgende doeleinden:

 • Het vervullen van uw product- en serviceaanvragen
 • Beheer van websites en verzending van e-mails en berichten via de mobiele telefoon
 • Het versturen van productmonsters, het contacteren van winnaars van wedstrijden, betalingsbeheer of andere taken in naam van uw zelfstandige schoonheidsconsultant
 • Evalueren van gegevens, soms in combinatie met andere bronnen, om u gerichtere mededelingen te sturen
 • Onderzoek en evaluatie van gegevens om de producten, services en websites te verbeteren die u worden aangeboden
 • Uitvoering van betalingen of orderverwerking

Beveiliging van de informatie

Mary Kay zorgt voor de veilige opslag van persoonsgegevens. Wij nemen passende technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of wijziging te beschermen.

Mary Kay beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot degenen die ze voor zakelijke doeleinden nodig hebben. Verder zullen wij ervoor zorgen dat onze veiligheidsmaatregelen in verhouding staan tot de omvang van de schade die zou kunnen worden veroorzaakt door verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of wijziging van de informatie. Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het zakelijke doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. In sommige gevallen vereisen contractuele, wettelijke of reglementaire bepalingen echter dat persoonsgegevens pas na een bepaalde periode worden gewist.

Wij hebben bovendien procedures geïmplementeerd om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de bevoegde regelgevende instantie op de hoogte brengen als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens met derde dienstverleners delen, eisen wij van deze bedrijven dat zij uw gegevens beschermen en de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wanneer wij gevoelige informatie verzamelen of verzenden, zoals een creditcardnummer, gebruiken wij waar mogelijk de standaardmethoden in de sector om die informatie te beschermen.

Gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar databases van Mary Kay, waaronder Mary Kay Inc., in landen buiten het land waar de informatie is verstrekt, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Russische Federatie. Het Global Privacy Program van Mary Kay Inc. biedt in alle landen hetzelfde hoge niveau van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens en garandeert dit door middel van passende procedures en contracten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een leverancier of zakenpartner die services verleent aan de zelfstandige schoonheidsconsultant, zoals gerichte e-mailcommunicatie, het verzenden van informatie of productmonsters. Deze leveranciers en zakenpartners zijn verplicht de persoonsgegevens volgens dezelfde hoge normen als Mary Kay te beschermen en te beheren, en mogen de informatie uitsluitend voor het uitvoeren van de diensten gebruiken waarvoor zij van Mary Kay of uw onafhankelijke schoonheidsconsultant opdracht hebben ontvangen. (Zie het gedeelte "Externe dienstverleners" hierboven.)

Uw persoonsgegevens kunnen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Deze landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen onderworpen zijn aan wetten die niet dezelfde bescherming bieden als de EER. Om een adequate bescherming voor persoonsgegevens te bieden die Mary Kay in de Verenigde Staten vanuit de EER ontvangt, heeft Mary Kay Inc. zichzelf gecertificeerd en verklaard te voldoen aan de bepalingen van het EU-VS Privacy Shield zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de EER worden overgedragen. In geval van een conflict tussen de bepalingen van deze Richtlijn voor gegevensbescherming en de bepalingen van het Privacy Shield prevaleren de bepalingen van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield en de certificering van Mary Kay kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die in het kader van het Privacy Shield zijn ontvangen, is Mary Kay Inc. onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsautoriteit van de mededingingsautoriteit Federal Trade Commission in de Verenigde Staten. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn persoonsgegevens in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid bekend te maken, onder meer ten behoeve van de nationale veiligheid of de strafvervolging.

Mary Kay Inc. verbindt zich er bovendien toe onopgeloste klachten in het kader van het EU-VS-privacy shield bij een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme in te dienen, het BBB EU-privacy shield, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een reactie op uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid door Mary Kay wordt behandeld, ga dan naar de BBB EU Privacy Shield website (https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers); daar vindt u meer informatie en kunt een klacht indienen.

Bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit omvat onder meer de naleving van wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. De passende bewaartermijn is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke vereisten, de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt en de vraag of deze doeleinden met andere middelen kunnen worden bereikt.

In sommige gevallen kunt u uw zelfstandige schoonheidsconsultant en/of Mary Kay vragen uw gegevens te verwijderen; meer informatie daarover vindt u in "Rechten van de betrokkenen" hieronder.

Als uw persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en niet meer met u in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld voor onderzoeksactiviteiten of statistische doeleinden), mogen wij deze informatie onbeperkt en zonder verdere kennisgeving aan u gebruiken.

Rechten van de betrokkenen

U heeft bepaalde wettelijke rechten, de zogenaamde "rechten van de betrokkenen", die aan beperkingen onderhevig kunnen zijn. Deze rechten omvatten: (i) op verzoek toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens; (ii) op verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te verbieden; en (iii) op verzoek uw persoonsgegevens in digitale vorm aan u of een derde partij te verstrekken. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan via de contactgegevens in deze Richtlijn voor gegevensbescherming contact met ons op.

De uitoefening van de hierboven beschreven rechten is voor u gratis. Als uw verzoek echter ongegrond, herhaald, overdreven of met onnodige kosten gepaard gaat, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Alternatief behouden wij ons het recht voor uw verzoek onder deze omstandigheden niet in behandeling te nemen. Om uw identiteit te bevestigen als u toegang wilt krijgen tot uw persoonsgegevens of een van uw rechten wilt uitoefenen, moeten wij mogelijk specifieke informatie van u vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens niet aan onbevoegden worden doorgegeven.

Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens of andere vragen over de gegevensbescherming en de informatie die via de Persoonlijke WebSite wordt verstrekt, neemt u dan contact op met uw zelfstandige schoonheidsconsultant, van wie u de contactgegevens op haar Persoonlijke WebSite kunt vinden, of met Mary Kay:

Mary Kay Cosmetics GmbH
Abteilung Kundenservice
Kistlerhofstr. 75
81379 München, Duitsland

E-mailadres: service-DE@mkcorp.com
Telefoonnummer: 089 800 900 112

of

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001, U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140