Directe verkoop

Wat betekent directe verkoop?
Kort gezegd is directe verkoop een mogelijkheid om klanten producten of diensten direct – dus niet in een winkel – te verkopen. In het kader van een directe verkooponderneming kunt u één of meer klanten ontmoeten en door online- resp. catalogusverkoop of telefonisch contact opnemen. Vaak worden mensen die in de directe verkoop werken, zelfstandige adviseurs, verkopers of vertegenwoordigers genoemd.
Een carrière in de directe verkoop is voor iedereen mogelijk, ongeacht leeftijd, geslacht of inkomensniveau. Een goede oplossing is het vooral voor vrouwen die meer flexibiliteit en controle over hun leven willen krijgen en:
Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V.
Deze in Berlijn gezetelde federatie vertegenwoordigt sinds 1967 de belangen van befaamde ondernemingen voor directe verkoop op het gebied van particuliere consumptiegoederen en dienstverlening. Tot haar leden behoren zo bekende ondernemingen als Mary Kay Cosmetics, AVON, The Body Shop At Home, Deutsche Telekom, Tupperware en Vorwerk. De 36 lid-ondernemingen hebben zich verplicht tot het aanhouden van gedragsstandaards die voor een goede samenwerking bij de directe verkoop zorgen. Tevens zijn in de gedragsstandaards punten geregeld die de verhouding tussen directe verkoopondernemingen en hun medewerkers regelen. Het opvolgen van de gedragsstandaards wordt sinds 1980 door een onafhankelijke controlecommissie gemonitord. Het omzetvolume van de door de Bundesverband vertegenwoordigde ondernemingen bedraagt 2,2 miljard euro. Het aantal buitendienstmedewerkers ligt rond de 190.000. Meer informatie over de Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. vindt u op www.direktvertrieb.de.

Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.

Mary Kay en de Direct Selling Association
De Direct Selling Association (DSA, Federatie van directe verkoopondernemingen in de VS) is een gerenommeerde Amerikaanse handelsfederatie van ondernemingen die producten en dienstverleningen via een zelfstandig verkoopteam direct aan de consument verkopen. Mary Kay Inc. is sinds 1970 lid van de DSA en de leidinggevenden van Mary Kay zijn steeds actief geweest binnen de organisatie. Enkelen van hen waren of zijn lid van het bestuur en hebben in sterke mate mede vorm gegeven aan de ontwikkeling van richtlijnen, in het bijzonder van de gedragscode voor de industrie.

De gedragscode
Op gedragscode is de verplichting van de DSA tot moreel onberispelijk gedrag in zaken en bij dienstverlening voor de consument gebaseerd. Dit is de basis voor het feit dat uitspraken van de lid-ondernemingen open en eerlijk zijn. In de jaren negentig van de vorige eeuw namen leidinggevenden van Mary Kay het voortouw en breidden de code zo uit dat zowel consumenten als de zelfstandige leden van het verkoopteam in de industrie een nog omvangrijkere bescherming genieten. Elke lid-onderneming belooft als voorwaarde voor opname en verder lidmaatschap van de federatie dat zij zich aan de standaards en handelwijzen zal houden die in de code zijn bepaald. De code signaleert het zelfstandige verkoopteam en de consumenten dat zij met een onderneming te maken hebben die kwaliteit en dienstverlening op het hoogste niveau serieus neemt.
Wereldfederatie van directe verkoopfederaties (WFDSA)
De World Federation of Direct Selling Associations (Wereldfederatie van directe verkoopfederaties) streeft het hoogste niveau van ethisch correct gedrag op de wereldwijde markt na, stimuleert de ondersteuning door partnerschappen met de regering, consumentenbonden en toonaangevende wetenschappers en versterkt het management van nationale en regionale directe verkoopfederaties. Om op de hele wereld de hoogst mogelijke standaards te implementeren, heeft de WFDSA een wereldwijde gedragscode voor de directe verkoop uitgewerkt. Elke nationale federatie voor de directe verkoop verplicht zich van haar leden te eisen dat zij zich aan deze code houden.
Als aanvulling op de DSA code zijn de DSA richtlijnen voor internetverkoop opgesteld. Deze richtlijnen zijn vrijwillig en sporen aan tot correct, verantwoordelijk en professioneel gebruik van alle elektronische communicatiemiddelen voor zakelijke doeleinden. Wij bij Mary Kay verplichten ons met de grootste integriteit zaken te doen. Wij sporen onze medewerkers, ons zelfstandige verkoopteam en de consumenten aan zich met het Mary Kay-lidmaatschap van de DSA, de gedragscode en de vrijwillige richtlijnen voor internetverkoop vertrouwd te maken en er trots op te zijn.
Direct Selling Association
CIJFERS EN FEITEN
Wereldwijd bereiken de jaarlijkse verkoopcijfers in de directe verkoop thans 100 miljard dollar. Een bedrijf voor directe verkoop is:
ONDERSCHEIDINGEN
Mary Kay Inc. heeft in de loop der jaren verschillende DSA-onderscheidingen ontvangen: