Afvalverwijdering- en milieuwetgeving

Tips voor het weggooien van batterijen


We wijzen u erop dat u volgens de wet verplicht bent om afgedankte batterijen in te leveren. U kunt gebruikte batterijen via winkels of speciaal daarvoor bestemde inzamelpunten weggooien of ze ook kosteloos aan ons (Mary Kay Cosmetics GmbH, Kistlerhofstrasse 75, D-81379 München, Duitsland) terugsturen. Let daarbij op dat de zending voldoende gefrankeerd is.t ist.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent: Batterijen mogen niet bij het huisvuil.
De symbolen onder de vuilnisbak staan voor:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwikzilver

Tips voor het weggooien van elektrische apparaten


Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze moeten bij de plaatselijke inzamel- en terugnameplaatsen van de gemeente worden ingeleverd.

Tips in verband met de verpakkingswetgeving


Alle productverpakkingen van Mary Kay® zijn door de Duitse vuilnisophaaldienst goedgekeurd. Gooi verpakkingsmateriaal in daarvoor bestemde inzamelingszakken of -dozen.